Zoek

14 May - verbondsberaad 14.05.2011

Sint-Niklaas, zaterdag 14 mei: de laatste verbondsraad van dit scouts- en gidsenjaar passeerde de revue.

Op de agenda:

 • Met het oog op komende kampen werd aandacht gevraagd voor de nieuwe uitgave ‘Speel op veilig’; boordevol essentiële informatie om veilig te scouten en te gidsen. Elke GRL ontving reeds twee zo'n brochures met fluo labels 'Veilig Gedropt'; in september wordt voor alle groepen een exemplaar per tak voorzien.
 • Een extra agendapunt werd ingelast om stil te staan bij de verwezenlijking van onze vijf basispijlers in scouting.
 • Verkiezingen in gouwen en districten werden bekrachtigd; nieuwkomers in de pedagogische verbondsleiding werden benoemd: Werner Fierens tot ‘verbondsaalmoezenier’ binnen de ploeg zingeving en Nisse Van Dessel als ‘ploegverantwoordelijke internationaal’.
 • Het verslagboek van het recente groepsleidingscongres ‘Door het vuur’ werd voorgesteld en goedgekeurd; op basis hiervan zullen actieplannen worden opgesteld omtrent engagement en verantwoordelijkheid. Dit verslagboek verschijnt spoedig hier als download.
 • Informatie en input (o.a. vrijwilligersbeleid,  kostenplaatje voor een jaar lidmaatschap als scout of gids, alcoholbeleid, een nieuw basis werk voor leiding op komst, veilig onder dak met het Lokalenvisum, …).
 • Presentatie van een nieuwe visie op diversiteit:
  Diversiteit is met openheid en respect kijken naar wat er binnen en buiten onze beweging allemaal mogelijk is. We erkennen dat er nog leemtes zijn in onze kennis van en ervaring met die wereld rondom ons. Maar door experiment, uitwisseling en samenwerking met anderen leren we bij! Elk stuk van de beweging heeft daarbij haar eigen uitdagingen. Met respect voor de eigenheid van anderen en onszelf zoeken we voor elk kind een plek waar het zich thuis mag voelen. Met kleine daden en een ruime blik groeien we naar een open scouts en gidsen beweging in een kleurrijk Vlaanderen.”
 • Begrotingswijziging
 • Voorstelling van het “Actieplan Hopper Jeugdverblijven” om de resultaten van onze acht jeugdverblijven tegen 2013 te optimaliseren. Daarin concrete werkpunten omtrent personeelsbeleid, financieel beleid, de bestuurstructuur, marketing en promotie.
 • Vorming voor deelnemers aan deze verbondsraad.
 • Statuten - & spelregelwijzigingen (update versie binnenkort online).
 • Verkiezing verbondsbeheerder: Stefan Gyselaers werd gekozen als kersverse verbondsbeheerder of ‘VB’ voor volgende termijn van drie jaar; de VB is als vrijwilliger in het verbondsbureau eindverantwoordelijke voor het financieel, administratief en logistiek beleid van onze nationale werking. De roots van Stefan liggen bij 37° Don Bosco Hellegat en in gouw Opsinjoor. Hij volgt in deze functie Pieter Willems op die twee mandaten (!)  invulde als VB, eerder Internationaal Commissaris was, en die ook nog actief blijft binnen de Europese koepel van scouting.

Aansluitend barstte Awél Merci los; een feest voor alle medewerk(st)ers in de structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen; vrijwilligerswerk op topniveau ….!

Meer info over deze raad via je gouw of district; volgende zitting op 8 oktober.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be