Zoek

23 Aug - Stille Mars: 4 september : spreken is zilver, zwijgen is fout!

Anno 1994 reeds was "Plaats om te spelen" een jaarthema. Anno 2011 blijft Scouts en Gidsen Vlaanderen onverminderd op de barricaden staan voor speelruimte. Kinderen en jongeren hebben nood aan vrije lucht; om in en uit te ademen, om door te springen en rond te lopen. Zo'n plek is voor elke jonge mens een recht en als jeugdbeweging komen we daar mee voor op. Mits gezond verstand en goede afspraken hoort de klank van spelpret bij het samen leven. Wij ondersteunen dan ook het initiatief op zondagnamiddag 4 september in Asse.

Hieronde de perstekst van deze actie:

Stille Mars: 4 september
spreken is zilver, zwijgen is fout!

Buurtbewoners rond scholen, speelpleinen en kinderdagverblijven verzetten zich steeds vaker met succes tegen geluidsoverlast van spelende kinderen. Ze dwingen gemeenten via juridische procedures tot maatregelen en blokkeren de bouw of uitbreiding van locaties. Het is de eerste keer in Asse dat speelplein, kinderopvang en scoutsbeweging gedagvaard worden in het kader van geluidsoverlast en dat het voortbestaan van speelruimte in gevaar komt. Honderden gezinnen maken reeds jaren gebruik van Spinibo en de speelpleinwerking in Asse voor de opvang van hun spruit.  200 kinderen vinden elk weekend hun weg naar Scouts en Gidsen Asse, waar ze onbezorgd kunnen genieten van het “kind-zijn”. Mogen kinderen nog wel kind zijn? Het is een vraag die we ons wel eens kunnen stellen!
Kinderen op straat worden vaak bestempeld als ‘hangjongeren’. Op een speelplein zorgen ze voor geluidsoverlast… Kunnen de kinderen van vandaag nog buiten spelen of mogen ze zich enkel rustig bezig houden met computer en TV?
Hoe was het vroeger? Speelden kinderen dan niet op straat, op het plein of in het bos?
Het jeugdwerk in Asse is ervan overtuigd dat buiten spelen noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een kind. Ravotten met leeftijdsgenootjes, lopen, rennen, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan… Een groot deel van het leren omgaan met sociale contacten speelt zich af buiten de schoolmuren en de huiskamer.
Samen met alle jeugdbewegingen en jeugdorganisaties, binnen en buiten Asse, willen Jeugdraad, Spinibo en Scouts en Gidsen Asse opkomen voor vrije speelruimte en oproepen tot verdraagzaamheid voor spelende kinderen.
“Deze  (b)engeltjes hebben toch nood aan een plaats om te spelen?!” is een slogan die mensen oproept om deel te nemen aan de stille mars en op te komen voor alle vrije speelruimte die Asse ter beschikking heeft. Vrije speelruimte is jammer genoeg reeds schaars geworden. Het zou spijtig zijn mocht de speelruimte op de Boekfossite in Asse verdwijnen…
Vandaar de organisatie van een STILLE MARS op ZONDAG 4 SEPTEMBER in het centrum van Asse. Wie vrije speelruimte voor de kinderen belangrijk vindt, mag die dag zeker niet thuis blijven!

Aanvang:
15.00 uur op de Boekfosparking te Asse
We maken een tocht doorheen de gemeente en keren rond 16.00 uur terug naar de Boekfosparking.
Nadien wordt u vriendelijk uitgenodigd voor een drankje.

Wat kunnen jullie zelf meebrengen?
Steps, rolschaatsen, go-cars, stelten, fietsen, skate-board,…
De kleuren van de stille mars zijn wit en rood, met deze kleuren val je niet uit de boot.

We hopen op een talrijke opkomst! 

Voor meer info: vzw Jeugdwerking, 02 452 31 83