Zoek

30 Aug - Scout of Gids worden?

Met het kantelen van de zomer starten ook jeugdbewegingen een nieuw werkjaar. Scouting loert om de hoek! Zin om lid te worden van Scouts en Gidsen Vlaanderen? Er is vast een groep in je buurt; klik voor het  lokaaladres van een groep  op onze:  groepenzoeker.
Je kan scout of gids worden vanaf het schooljaar dat je in het eerste leerjaar zit  (info: leeftijd). Het lidgeld voor het werkjaar 2012-2013 bedraagt 27,40 EUR. (info: lidgeld).

Wanneer er bij een groep zeer veel  kandidaat kinderen of jongeren willen aansluiten, kan het zijn dat er tijdelijk een “wachtlijst” is; om een verantwoorde verhouding te handhaven in het aantal leden/leiding.  In dat geval loont het de moeite om een kijkje te nemen bij een naburige groep.

Voor inlichtingen over het activiteitenprogramma, afspraken over uniform, enzovoort kan je terecht bij de plaatselijke leiding van onze groepen.
Met  verdere vragen kan je ook terecht op het nationaal secretariaat: info@scoutsengidsenvlaanderen.be of 03 231 16 20 (tijdens kantooruren).

Voor alle uniformen en materiaal kan je terecht bij Hopper Winkel.

Informatie voor ouders: de Kleine Gids