Zoek

02 Apr - (N)iets mis mee?!

Jeugdorganisaties lanceren instrument om gepast om te gaan met seksueel getinte situaties

BRUSSEL – Onder meer door de actuele gebeurtenissen rond seksueel misbruik in de Kerk, rijzen ook in het jeugdwerk meer en meer vragen over hoe je best omgaat met seksueel getinte situaties. Enkele jeugdorganisaties sloegen het afgelopen jaar de handen in elkaar en hebben een instrument ontwikkeld om jeugdwerkers te versterken in het omgaan met dergelijke situaties.

Grote nood om beter te leren omgaan met seksueel getinte situaties
Hoewel het dossier "Geweld, gemeld en geteld" van het Kinderrechtencommissariaat aangeeft dat slechts 3% van de leden van jeugdbewegingen geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag, geven jeugdbewegingen en andere jeugdorganisaties toch aan dat jeugdwerkers meer en meer vragen krijgen van ongeruste ouders over seksualiteit. Jeugdwerkers blijken bovendien zelf ook met een heleboel vragen te zitten. Deze vragen gaan vooral over hoe je best reageert op seksueel getinte situaties die zich voordoen, welke situaties aanvaardbaar zijn en welke je moet begrenzen. Kortom: er is bij jeugdwerkers een grote nood om nog beter te leren omgaan met deze situaties.

“(N)iets mis mee?!”: een instrument op maat van jeugdwerk
Omdat verschillende jeugdorganisaties deze nood signaleerden, zijn ze een samenwerking opgestart onder coördinatie van Steunpunt Jeugd. Het ‘Vlaggensysteem’, ontwikkeld door Sensoa en Movisie, bleek een kwaliteitsvol instrument om aan deze nood tegemoet te komen. Maar het instrument was onvoldoende afgestemd op concrete jeugdwerksituaties, en daarom werd het instrument nog vertaald naar een jeugdwerkcontext.

Het resultaat is het instrument “(N)iets mis mee?!”. Met dit instrument leren jeugdwerkers enerzijds om situaties aan de hand van zes criteria goed in te schatten en anderzijds om er gepast op te reageren. Maar meer nog maakt het instrument seksueel getinte situaties binnen de leidingsploeg bespreekbaar.

Met het instrument beklemtonen de jeugdorganisaties hun positieve visie op seksualiteit: een positieve en veilige leeromgeving bieden aan kinderen en jongeren, waarin zij op seksueel en relationeel gebied de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Ook Minister Pascal Smet denkt dat het instrument kan helpen om minderjarigen een veilige omgeving te bieden: “Kinderen hebben recht op ruimte, ook op vlak van seksualiteit. Een ruimte die ze grotendeels zelf moeten kunnen bepalen. Een private ruimte. Wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, is complex, soms bedreigend. Er is de dunne grens tussen autoriteit en vertrouwen in de relatie tussen wie volwassen is en wie het wordt. Er zijn sociale media die, terwijl ze bedoeld zijn om te verbinden, misbruikt worden om te isoleren, uit te sluiten, te stigmatiseren. Jongeren zijn kwetsbare wezentjes.

Jeugdorganisaties moeten minderjarigen een veilige omgeving bieden, ook om met hun seksualiteit om te gaan: voor de begeleiders de gepaste afstand tussen leiding en vertrouwen, en voor jongeren een gezond evenwicht tussen het krijgen van ruimte en het respecteren van de ruimte van anderen. ‘(N)iets mis mee?!’ kan daarbij helpen.”

Wie al zeker het instrument zal gebruiken, zijn de partners in dit project: Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSJ-KSA-VKSJ, Jeugd Rode Kruis, KLJ, Jeugd en Seksualiteit, Kazou en Sensoa.

www.steunpuntjeugd.be/pers