Zoek

06 Apr - Reactie op nieuws over misdrijven “Mark V”

De Scouts en Gidsen van Dilbeek reageren op meldingen in de media over kindermisbruik door “Mark V”, waarmee de groep zowat 30 jaar geleden geconfronteerd werd, en waarop de man destijds als leider de groep moest verlaten. Deze feiten werden toen ook opgevolgd door politie en gerecht.
De verbondsleiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen steunt in deze voluit de betrokken scoutsgroep. We vinden het bijzonder pijnlijk dat scouting, ondanks alle sociale controle eigen aan onze werking, toch slachtoffer kan worden van dergelijk gedrag.
Jonge mensen krijgen hier de kans om door te groeien als leider of leidster en maken zo deel uit van een hechte groep, met onderling toezicht op begeleidingshouding tegenover kinderen en jongeren. We hopen dan ook dat de actuele berichtgeving geen afbreuk doet aan het vertrouwen van leden en ouders in hun jeugdbeweging.

We geven nog graag de persmededeling vanuit de groep:

We sloegen 5 april de krant open en werden opeens heel stil. De man die dezer dagen in de krantenkoppen voorkwam bleek zijn jeugdjaren te hebben doorgebracht in onze scouts.
We zijn een jeugdvereniging die heel trots is op hun bestaan, de erfenis van waarden die jaar na jaar worden doorgegeven. Maar bij het ontdekken van deze feiten, voelde we vooral schaamte en walging.
Wij zijn Scouts Alena Dilbeek. Maar wij identificeren ons niet met die ene man. Wij zijn een groep jongeren, een sterk team dat zich week na week en jaar na jaar inzet voor de kinderen en gezinnen die kiezen voor onze scouts en de waarden die wij dragen. Volgens ons, kunnen wij als huidige leidingsploeg enkel die mensen betrekken in deze kwestie. We hebben dan ook naar alle ouders van de leden een brief gestuurd met de nodige informatie en ondersteuning. Het is door de positieve reacties dat we zien dat het vertrouwen niet mindert en ze volledig achter ons blijven staan.
De leidingsploeg die er nu staat, was tijdens het moment van de feiten nog niet eens geboren. Dus lijkt het ons ook logisch in deze zaak geen uitspraak te kunnen doen. Wij wensen dan ook respectvol elk verzoek tot interview of commentaar te weigeren. De personen die meer informatie hebben, beslissen zelf wat ze hiermee doen. Maar tot zover beschermen wij hun recht op privacy en de kans hiermee te kunnen omgaan.
Het politieonderzoek is nog steeds lopende, dus voor meer informatie wendt u zich best tot de politie of het parket.

Laatst willen wij, de groepsleiding van deze jeugdvereniging, de mensen rondom bedanken voor de ondersteuning: van berichten vanoud-leiding tot steun van de gemeente en ook Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Vanwege de groepsleiding Scouts Alena Dilbeek

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be