Zoek

25 Apr - Reactie van Scouts en Gidsen Vlaanderen bij de situatie van Scott Manyo

In pers en media heerst commotie omtrent de uitwijzing van scoutsleider Scott Manyo. De humane omstandigheden bij dit dossier laten ons niet koud. De kwestie en voorgeschiedenis blijken bijzonder complex. Het is niet aan ons als nationale leiding van deze jeugdbeweging om te oordelen over wettelijke procedures op zich, die gevolgd (hadden) moeten worden. Deze komen democratisch tot stand, en dat verdient respect.  En is het, in alle bescheidenheid, aan een jeugdbeweging om vandaag een concrete invulling te geven aan het asiel- en migratiebeleid?
Wel menen we dat de uitvoering van een uitwijzingsbeleid menselijke drama’s zoals deze moet voorkomen. Wanneer deze uitvoering faalt, kunnen wij alleen maar hopen dat de bevoegde instanties alles doen om dergelijke kwesties correct maar zo menselijk mogelijk op te volgen, met oog voor de actuele situatie zoals die van Scott en vele anderen. Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen doen we het nodige om de betrokken groep waar Scott leider is te ondersteunen.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be