Zoek

14 mei - Beeld van een Beweging

Tijdens de voorbije verbondsraad op 12 mei 2012, werden de eerste resultaten van het imago-onderzoek gepresenteerd. Dit onderzoek werd gevoerd door het extern bureau Tasting Opinions. Daarbij werd gepeild naar het beeld dat in Vlaanderen en Brussel leeft van onze jeugdbeweging. In totaal werden 855 mensen bevraagd en dat levert heel wat cijfers en letters. In deze eerste voorstelling geven we in vogelvlucht de meest opvallende bevindingen en aanbevelingen weer. Alle informatie uit deze studie zal worden verwerkt via onze nationale beleidsvergaderingen; op basis van die conclusies zullen wenselijke stijlkenmerken worden bepaald en zullen tools, campagnes, promomateriaal en andere ondersteuning van onze beeldvorming worden ontwikkeld. Presentatie Imago-Onderzoek 2012

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be