Zoek

19 Oct - Afkeer van doofpot Amerikaanse scouts

Met afkeer vernemen wij dat the “Boy Scouts of Amerika” vele gevallen van seksueel misbuik tussen 1968 en 1985 verborgen heeft gehouden. Natuurlijk vinden we dat verschrikkelijke feiten en tegelijk goed dat de doofpot boven water komt; de Amerikaanse scouts kwamen eerder met dit dossier al in opspraak.

Scouts en Gidsen Vlaanderen is steeds opnieuw geschokt en teleurgesteld over verhalen van kindermisbruik, in welke omgeving of sector dan ook. Waar mensen samen leven, werken en spelen valt wangedrag nooit 100% uit te sluiten. Alle Vlaamse jeugdbewegingen doen er echter alles aan om elke mogelijke vorm van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of vermoedens snel op te volgen en gepast te reageren. We verwijzen hier naar de recent met het jeugdwerk ontwikkelde methodiek “(N)iets mis mee” om gericht om te gaan met seksueel getinte situaties. 

The "Boy Scouts of Amerika" is overigens moeilijk te vergelijken met scouting hier: leiders zijn daar overwegend oudere volwassenen die als vreemde kunnen solliciteren om leiding te geven aan jongeren in plaatselijke groepen, terwijl scouting hier wordt geleid door jong-volwassenen die opgroeiden binnen de eigen groep in een toeziend sociaal weefstel. Scouts en Gidsen Vlaanderen blijft dan ook vol van vertrouwen in de ruim 12.000 leidsters en leiders van onze jeugdbeweging.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be