Zoek

07 Mar - Vertraging bij attesten voor belastingvrije giften van 2012

Had jouw groep een project voor belastingvrije giften lopen in 2012? Dan is dit nieuws voor jou: dit jaar zullen de attesten voor de schenkers met enige vertraging hier de deur uitgaan. Het erkenningsdossier van Scouts en Gidsen Vlaanderen is goedgekeurd maar wacht nog op de finale handtekening van de koning. Pas nadat de erkenning verscheen in het Staatsblad, kunnen wij de attesten maken en versturen. We zorgen ervoor dat dit gebeurt voor 23 juni 2013, zo krijgen de mensen de attesten op tijd in de bus vóór de einddatum van indiening van de personenbelasting.