Zoek

27 Mar - Ook wij bieden TegenGas

Vlaamse Jeugdraad vraagt stevige aanpassing van de GAS-wetgeving: geen GAS-boetes voor minderjarigen en geen geldboetes maar alternatieve trajecten. Samen zorgden we voor flink wat tegengas bij de commissie binnenlandse zaken in het federale parlement!

Vandaag wordt het wetsvoorstel rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) besproken en goedgekeurd in de Commissie voor Binnenlandse Zaken. Door de spoedprocedure kan het wetsvoorstel donderdag al worden aangenomen in de plenaire zitting.

Voor de Vlaamse Jeugdraad, waar ook Scouts en Gidsen Vlaanderen mee tafelt,  kan het huidige wetsvoorstel absoluut niet door de beugel. De Vlaamse Jeugdraad vraagt een aanpassing van het wetsvoorstel en pleit voor meer betrokkenheid van jongeren bij de aanpak van gedrag dat als overlast beschouwd wordt. Zo is een advies van de lokale jeugdraad bij aanpassingen van het GAS-reglement absoluut  noodzakelijk. Via een hoorzitting hoopt de Vlaamse Jeugdraad alsnog gehoord te worden om de belangrijkste knelpunten vanuit de jeugdsector te duiden en het standpunt van het brede middenveld toe te lichten.

Voorzitter Lander Piccart: “Kinderen, jongeren en hun organisaties geven ons verontrustende signalen over de willekeur waarmee de GAS-wetgeving nu wordt toegepast. En ook in de toekomst blijft willekeur de norm. Het is onduidelijk wie beslist wat overlast is, waarom bepaald gedrag gesanctioneerd wordt en welke plaats kinderen en jongeren in dit beleid hebben. Steeds meer wordt normaal gedrag van kinderen en jongeren in politiereglementen ingeschreven en beschouwd als overlast. Het wetsvoorstel versterkt dit probleem en respecteert de wettelijke garanties voor kinderen en jongeren niet.”

“Voor ons kunnen zuivere administratieve geldboetes niet. Wanneer de federale regering kiest voor een uitbreiding van de GAS-wetgeving - en daar ziet het dus naar uit - willen we dat de GAS-boetes een eindpunt zijn in een traject waarbij eerst voorrang wordt gegeven aan verwittigingen, bemiddeling en gemeenschapsdienst,” vult Lander Piccart aan.

De Vlaamse Jeugdraad pleit voor een stevige bijsturing van het voorliggende wetsvoorstel. “We vragen dat minderjarigen niet langer onder de GAS-wetgeving vallen. Daarnaast willen we een onafhankelijke studie over de toepassing van de GAS-wetgeving op lokaal en federaal niveau. Verder pleiten we ook voor een integraal jeugdbeleid met een jeugdrechtssysteem dat de wettelijke garanties van kinderen en jongeren volledig respecteert. We zijn erg ongerust over de weg die met deze boetes in de samenleving worden ingeslaan,” besluit Piccart.