Zoek

20 May - Scouts en Gidsen: de legende is niet te koop

De  nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw reageert verontrust op recent ongeoorloofd gebruik van beelden met scouting in diverse media voor verschillende doeleinden. Herhaaldelijk werden de voorbije dagen en weken scouts ten tonele gevoerd in commerciële reclamespots, campagnes en fictiereeksen. Dit op zowel radio als televisie, online en in gedrukte media. De verontwaardiging van Scouts en Gidsen Vlaanderen is groot omdat dit vaak gebeurde zonder voorafgaand akkoord met de jeugdbeweging.

‘Scouting’ is een sterk maar tegelijk ook kwetsbaar merk:  “sterk” omdat het een gekend en geliefd beeld is bij honderdduizenden scouts, “kwetsbaar” omdat het verwijst naar een ideologie beleefd door kinderen en jongeren op vrijwillige basis. Omwille van die kwetsbaarheid  wordt het beeldmerk van de scouts juridisch beschermd door een depot.  Het is voor Scouts en Gidsen Vlaanderen dan ook onaanvaardbaar dat kenmerken zoals uniform en logo’s zonder vraag om toelating worden gebruikt, noch in commerciële publiciteit, noch bij campagnes voor welk inhoudelijke doel dan ook. Natuurlijk mag er gelachen worden; graag zelfs. Maar een bedrijf of instelling moet beter weten op dit vlak. Eventuele  medewerking van plaatselijke scouts vergoelijkt in geen enkel opzicht zo’n initiatief; van professionele marketingmensen en productiehuizen wordt immers verondersteld te weten dat voor dergelijke licenties een zakelijke overeenkomst met de betreffende koepel noodzakelijk is.

Scouts en Gidsen Vlaanderen vraagt uitdrukkelijk aan iedereen die zich voorneemt breed met scouts in beeld te komen, om het nationaal secretariaat van de  vereniging te contacteren en als partners hierover afspraken te maken. Het staat elke lokale groep vrij om zelf aan regionale acties deel te nemen maar het komt het bestuur van de vereniging toe om nationale standpunten in te nemen en te waken over het ruimer imago van de beweging. Het is aan de nationale leiding om uit te maken aan welke producten, diensten, normen en waarden het pedagogisch project van scouting op landelijk niveau al dan niet wordt gekoppeld.

Scouts en Gidsen Vlaanderen hoopt met deze oproep het engagement van jonge mensen uit de wind te zetten voor onfatsoenlijke, goedkope recuperatie van hun vrijwillige inzet en speelplezier.


Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be