Zoek

16 Dec - scouts & gidsen met open armen

Het beeld van vaders, moeders en kinderen op de vlucht komt ons hard voor ogen. Mensen in nood; van welke kant je het ook bekijkt. Als scout of gids vraag je jezelf dan af wat we kunnen doen om te helpen.

Groepen die kinderen of jongeren van asielzoekende gezinnen willen betrekken bij hun werking, vinden op deze website antwoorden op veel gestelde vragen over bijvoorbeeld lidgeld en verzekering, activiteiten, uniform of communicatie met ouders: scouting & asielzoekers

De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen wil groepen die hiervoor kiezen bemoedigend ondersteunen. Los van elk politiek standpunt over asielbeleid willen we kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie niet in de kou laten staan. Vanuit onze organisatie bieden we Fedasil (federaal agentschap voor opvang van asielzoekers) onze Hopper Jeugdverblijven aan als tijdelijke winteropvang voor vluchtelingen. Het betreft dan een verblijf van enkele weken, met basisvoorzieningen zoals voedsel, onderdak, sanitair, sociale en medische begeleiding i.s.m. het Rode Kruis. Dit onderdak wordt voorzien op De Kluis, Merkenveld, Moerkensheide en De Brink. 

In september namen de vijf scouts en gidsenbewegingen in België contact op met de hulporganisaties die opvang van vluchtelingen in ons land coördineren. Vanuit de koepelvereniging houdt scouting de vinger aan de pols om te weten hoe scouts- en gidsengroepen in deze moeilijke omstandigheden actief kunnen helpen; op korte en lange termijn. Het wordt winter met regen en koude nachten voor de boeg. We houden dit warm; klaar om te helpen waar we kunnen. 

 

Jan Van Reusel

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be