Zoek

19 apr - Scouts en Gidsen leggen ‘regels’ in de weegschaal op nationaal congres met alle groepsleiding

(PERSBERICHT) Zaterdag 22 april blaast Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in Antwerpen voor het driejaarlijks groepsleidingscongres met alle verkozen eindverantwoordelijken van de 500 scouts- en gidsengroepen. Met als motto ‘Scouting Rules’ nodigt de nationale leiding alle groepsleid(st)ers uit om stil te staan bij de beleving van ‘regels’ binnen deze jeugdbeweging, samen goed voor meer dan 80.000 kinderen en jongeren. 

Regelbaar spelen – speelbaar regelen

De focus ligt bij dit congres op twee niveaus: de regelgeving vanuit overheden naar het jeugdwerk toe en het hanteren van eigen regels binnen de werking van scouting.  

Aan de groepsleiders wordt gevraagd welke regels van overheidswege door scouts en gidsen worden ervaren als hinderlijk of tegemoetkomend aan hun activiteiten. Daarmee wordt aangegeven hoe, o.a. via de Vlaamse of gemeentelijke Jeugdraden, advies naar het beleid kan worden geformuleerd.  

Bij de groepsleiding wordt ook gepeild naar behoeften aan een kader rond interne regels en richtlijnen voor de werking met leden in eigen plaatselijke groepen. Hiermee wil Scouts en Gidsen Vlaanderen helder zicht krijgen op gewenste normen en visies op vlak van veiligheid, omgaan met sociale media, enz.  Dat bepaalt de richting waarin verder pedagogisch aanbod en vormingsmateriaal wordt ontwikkeld voor leiding, bijvoorbeeld over liften of alcoholgebruik.  

Tussen de regels

Een groepsleidingscongres is om de drie jaar een weerzien met vele verwante zielen die zich sterk engageren naar hun lokale scouts- of gidsengroep. Het is een moment van uitwisseling van ideeën en groei door het delen van ervaringen. Dit groepsleidingscongres geeft o.l.v verbondsvoorzitter Simon Smagghe de koers aan voor een komende generatie om het spel van scouting te spelen. 

Het congres gaat door op zaterdag 22 april ’17 van 10.00 tot 17.30 uur en heeft plaats in Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 te Antwerpen. De plenaire zitting om 16.30 uur wordt afgesloten met stemming, een ‘zending’ van de verbondscommissaris en toespraak door Minister van jeugd Sven Gatz. 

#ScoutingRules 

 

Jan VAN REUSEL
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be