Zoek

07 mei - Verslagje verbonds(be)raad 6/5

Zaterdag 6 mei, hartje Brussel. De laatste verbondsraad, of algemene vergadering, van dit werkjaar heeft beslist: 

  •  Het lidgeld voor volgend werkjaar wordt niet verhoogd (niet geïndexeerd) en blijft voor 2017-2018 dus € 32,40, halfjaarlijks € 16,20 en verminderd € 10.
  •  Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat inzetten op een reeks investeringen met impact, waarbij volgende visietekst op financieel beleid werd goedgekeurd, die voortaan als leidraad geldt voor goed bestuur in onze vereniging :

Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw sluiten leden zich aan door lidgeld te betalen en dragen daardoor bij aan de financiering van een goede administratieve en pedagogische ondersteuning. 

Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat iedereen erbij kan. Niemand mag door zijn of haar financiële situatie belemmerd zijn om aan scouting te doen. Dus engageren we ons om financiële drempels in de mate van het mogelijke weg te werken voor onze groepen en leden in alle delen van onze organisatie.

We zijn waakzaam dat de giften en sponsoring die Scouts en Gidsen Vlaanderen ontvangt hun oorsprong niet kennen bij organisaties die indruisen tegen onze eigen waarden en doelen.

We willen steeds een gezonde reserve aanhouden om de organisatie en beweging op lange termijn te garanderen. Een minimumreserve vangt financiële schokken op. De overige reserve willen we omzetten in duurzame investeringen.

We zijn geen financiële speler en doen daarom niet actief aan vermogensbeheer. We beheren onze reserves zoals een goede huisvader met focus op ethiek en risicobeheer zonder louter winstmaximalisatie na te streven.

Scouts en Gidsen Vlaanderen is steeds bereid een correcte prijs te betalen. We bieden kwaliteitsvolle producten en diensten aan die langdurig scoutesk gebruik kunnen garanderen.

Deze bieden we aan een zo goed mogelijke en marktconforme prijs-kwaliteitverhouding aan die is afgestemd op onze primaire doelgroep. Dit sluit niet uit dat er een afwijkende prijszetting kan worden voorzien voor bepaalde doelgroepen zolang Hopper hiermee zijn eigen werking kan blijven garanderen.

We streven ernaar een duurzame organisatie te zijn die zijn voetafdruk wil verkleinen in de producten en diensten die het verwerft en aanbiedt. Als duurzame organisatie ondernemen we op een maatschappelijk verantwoorde manier, met respect voor mens en natuur.

We werken samen met leveranciers die garanderen dat ze menswaardige werkomstandigheden creëren voor hun werknemers. Op die manier zetten we ons in om het aantal van onze eigen producten dat onder faire arbeidsomstandigheden gemaakt wordt te vergroten.

  • Een nieuwe regel wordt ingevoerd via onze 'Speel op Veilig', die oplegt dat een buitenlands kamp niet mag doorgaan als het betreffende reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken negatief is. indien een groep in zo’n land toch een kamp plant, zal de DC het respectievelijk kampvisum niet ondertekenen en dus afkeuren. Dit houdt in dat het kamp niet wordt beschouwd als activiteit van Scouts en Gidsen Vlaanderen en dat leden en leiding dus niet verzekerd zijn. Alle ouders van de betrokken leden worden hiervan desgevallend verwittigd via het nationaal secretariaat. 
  • De adviezen die op het recente Groepsleidingscongres 'Scouting Rules' zijn geformuleerd, werden door deze verbondsraad officieel bekrachtigd, zodat die nu kunnen worden omgezet in een praktisch pedagogisch aanbod. 
  •  Pieter Verberck (foto), geen onbekende in onze structuur als vroeger verantwoordelijke van ploeg Technieken, werd voor de komende termijn van 3 jaar verkozen als nieuwe verbondsbeheerder. Pieter volgt Stefan Gyselaers op die 2 mandaten in de functie van ‘VB’ als vrijwilliger, samen met de VC en de verbondsvoorzitter, aan het roer stond van ons nationaal financieel beleid. Stefan werd hier met «12 werken» in de bloemen gezet voor zijn betekenisvolle rol bij steeds evenwichtigere begrotingen en gezondere resultaten, innoverende projecten bij Hopper winkels & jeugdverblijven en bij de ontwikkeling van een sterke organisatie voor deze jeugdbeweging.  

 

Meer info over deze zitting bij je gouw of districtscommissaris.


 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be