Zoek

22 mei - Tentenboel

Scouts en Gidsen Vlaanderen apprecieert investering in tenten maar wijst op blijvend tekort.

Jaarlijks investeert de Vlaamse overheid 317.000 tot 447.000 euro in nieuwe seniortenten (circa 100 stuks) voor de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK). Daarmee wordt de stock aan tenten op peil gehouden. Ruim 1.000 groepen worden hiermee geholpen bij het zomerkamp met hun jeugdbeweging; 117 groepen bleven echter vorig jaar zonder resultaat nog op de wachtlijst staan. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen waardeert de inspanning vanuit het beleid met Vlaams minister voor Jeugd Sven Gatz om de stock aan te vullen, maar waarschuwt voor een overdreven “hoerastemming”. Het ledenaantal bij jeugdbewegingen blijft stijgen en het volstaat dus niet om de voorraad stabiel te houden. Scouts en Gidsen Vlaanderen merkt ook op dat het aanbod aan tenten vanuit Defensie daalt; die extra hulplijn van legertenten, waar vele groepen beroep op konden doen wanneer de aanvraag door ULDK werd geweigerd, begint dus weg te vallen. Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt via Hopper Winkel een voordelige samenaankoop van tenten (duidt ook op de nodige zorg en onderhoudskost), stimuleert groepen om zelf zoveel mogelijk eigen kampeermateriaal te delen met collega jeugdbewegingen en om de aanvragen te beperken tot het hoogstnodige. 

De minister geeft aan begrip te hebben voor de bekommernissen uit het jeugdwerk; dat vraagt te blijven inzetten op het faciliteren van deze logistieke noodzakelijkheid om meer dan een kwart miljoen kinderen en jongeren te laten genieten van hun kamp.

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be