Zoek

22 jul - Mogelijk besmet water in Ourthe

Zwemmen in de Ourthe?

In de buurt van de Ourthe zijn in de voorbije dagen op 3 kampen van verschillende jeugdbewegingen meerdere leden en leiding ziek geworden. Het vermoeden is dat er, door het laagstaande water, een bacterie in de Ourthe zit die kan leiden tot braken en diarree. Het water van de Ourthe wordt momenteel geanalyseerd. In de loop van volgende week krijgen we hierover uitsluitsel.

Er is geen reden tot paniek. Groepen die in de buurt van de Ourthe op kamp zijn of gaan, wordt wel afgeraden om in contact te komen met het water van de Ourthe. Dat betekent dus: niet zwemmen, maar ook niet wassen in de Ourthe. Vraag aan je verhuurder van het terrein of hij/zij water kan voorzien om jullie te wassen. Gebruik steeds flessenwater om te drinken. Indien iemand ziek wordt, neem dan contact op met de huisarts.

We blijven in contact met de gouverneur van de provincie Luxemburg en de civiele bescherming. Zodra we meer weten, brengen we jullie op de hoogte.