Zoek

28 aug - afscheid oud-verbondsaalmoezenier Dirk De Backer

Met grote droefheid binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen melden we het overlijden van EH Dirk De Backer, verbondsaalmoezenier in VVKM-VVKS van 1972 tot 1982. 

Als verbondsaalmoezenier was Dirk destijds zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze scouts- en gidsenbeweging; zijn vernieuwende kijk op Christelijke Menswording of ‘Chrimen’ zette een blijvend zingevend verhaal op sporen dat tot vandaag voelbaar is in scouting. Met initiatieven zoals ‘Ansarat’ wist hij duizenden jongeren te bezielen en te begeesteren om hun zoeken rond geloof ter sprake te brengen, onderweg op hun pad als scout en gids. Oecumene en interreligieuze dialoog waren voor Dirk steeds een essentie bij het werken aan spiritualiteit, binnen en buiten scouting. Zijn ruim engagement straalde uit tot ver buiten VVKSM, via de internationale levensbeschouwelijke werking van scouting en guiding. Empathisch, breeddenkend, betrokken; zo was Dirk tot op het laatst ook deze zomer op kamp, vele groepen uit het Gentse persoonlijk heel nabij. Op zondagmiddag 27 augustus ‘17 is kanunnik Dirk De Backer (1944) na een periode van ziekte heengegaan in het UZ te Gent.

Vanuit de verbondsleiding blijven we Dirk dankbaar herinneren om alle warmte en bijzondere betekenis; delend in het verdriet met vrienden en familie om zijn vertrek.

De uitvaartdienst van pastoor Dirk zal plaatshebben op zaterdag 2 september om 10.00 uur in de O.-L.-Vrouw-Sint-Pieterskerk, St.- Pietersplein te Gent. Begroeting vanaf 09.15 uur in de kerk.

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be