Zoek

16 sep - gekleurd beeld

De aankondiging door één van onze groepen van een 'Oerwoudfuif', met op de affiche een karikaturale stripfiguur (foto) van een zwarte jongen, zorgt op sociale media voor beroering. De ouderwetse tekenstijl en 'primitieve' afbeelding wordt kwetsend ervaren. Vanuit de verbondsleiding treden we de gevoeligheid bij om in beeldvorming te zorgen voor een (gelijk)waardige weergave van mensen zo dat iedereen zich gerespecteerd weet. Allemaal Abnormaal. Iconische figuren die vroeger soms gangbaar waren, zijn in een hedendaags licht van divers samenleven dan ook voor herziening vatbaar.

We zijn daarom met de pedagogische staf  in overleg met de betrokken groep om het bewuste beeld te bespreken; de groep (h)erkent dat deze weergave kwetsend kan zijn. Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat dialoog rond dergelijke inzichten lerend en bewustmakend is, eerder dan 'verbieden'. Via die weg geven we als nationale leiding aan dat in scouting geen enkele vorm van racisme een plaats kan hebben; een inzicht dat ook door deze groep overigens wordt gedeeld. Eerder al kwam de figuur voor deze fuif ter sprake binnen de groep, die open staat voor feedback en alle overwegingen naar volgende editie meeneemt. Op deze wijze werken scouts en gidsen toe naar inhoud en vormen waar iedereen wordt gerespecteerd en zich welkom voelt. Balanceren tussen speelsheid en ernst is soms dansen op een slap koord; schakelen in de tijdsgeest van vroeger, nu en morgen is dat ook. We doen dat in scouting met een zachte hand en milde natuur die ons eigen zijn.

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be