Zoek

20 sep - nieuwe scouts en gidsen van overal

Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt aan diversiteit en inclusie, rond verschillende thema’s en op verschillende manieren. Al helemaal met een jaarthema dat dit jaar draait om wié je bent, niet wàt je bent. Wanneer een initiatief komt van jongeren die een scoutsgroep willen oprichten die een afspiegeling is van de wijk, kunnen we dit alleen maar toejuichen en hen begeleiden waar mogelijk om hun droom waar te maken. Dit geheel in samenwerking met de bestaande scouts- en gidsengroepen in de buurt, die mee blijven inzetten op een divers verhaal.

In het nieuws kwam het voorbeeld van een initiatief in Antwerpen-Noord. Een aantal ervaren leiders met zowel allochtone als niet allochtone roots, komen hiermee tegemoet aan een behoefte in hun eigen wijk. Kinderen en jongeren uit de allochtone gemeenschap ervaren drempels om de stap te zetten naar jeugdbeweging. Ondanks meer dan een decennium inspanningen van jeugdbewegingen om te werken aan integratie, blijft de instroom laag en vinden jonge mensen moeilijk de weg naar onze werking. Luid roepen dat iedereen welkom is volstaat niet. Door dit initiatief kunnen kinderen en jongeren in een meer vertrouwde omgeving kennis maken met scouting. We hopen dat ouders hun kinderen sneller toevertrouwen aan scoutsleiding als ze zien dat leiders en leidsters in kwestie zelf ook een allochtone achtergrond kunnen hebben; dat vaders en moeders horen, zien en voelen dat hun cultuur een gewaardeerde plaats mag krijgen binnen scouting en dat dit project kan aansluiten op het opvoedend traject dat zij met hun gezin voor ogen hebben. Dat vooral ook jongeren zelf ervaren dat scouting cool is.

Een aparte groep voor alleen allochtonen is geenszins de bedoeling. We blijven werken aan een inclusief verhaal en blijven ook de bestaande groepen ondersteunen om te verder te werken aan het verhaal van inclusie in hun eigen groep. Binnen onze beweging, maar ook binnen andere jeugdwerkorganisaties zijn al vele goede voorbeelden te vinden waar inclusie echt wérkt. Scouts en Gidsen Vlaanderen hoopt door te luisteren naar deze initiatiefnemers en de gepaste ondersteuning te bieden, bij te dragen aan een echt, doorleefd en divers jeugdwerklandschap.

Het nieuwe initiatief staat nog in zijn kinderschoenen, de echte opstart moet nog beginnen en heeft rust, begrip en krediet nodig om dit sereen alle kansen te geven. Een ondersteuning die de regionale gouwwerking van Scouts en Gidsen Vlaanderen uitdrukkelijk mee wil bieden.

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be