Zoek

29 sep - scouts en gidsen op stap in Tytgat Chocolat

Vlaanderen geniet dezer tijd massaal van de nieuwe reeks ‘Tytgat Chocolat’ op één. Het zal de opmerkzaam ontdekker niet ontgaan dat scouting hier in beeld loopt.

Het gebruik van voor Scouts en Gidsen Vlaanderen ® beschermde kenmerken zoals het uniform, werd met het productiehuis DeMensen en VRT besproken. Die samenwerking wordt ook vermeld in de eindgeneriek van alle afleveringen waarbij scouting prominent aanwezig is.

Het spreekt vanzelf dat de als scouts vermomde personages in 'Tytgat Chocolat', eigen aan fictie, geen weerspiegeling zijn van de werkelijke visie of activiteiten binnen onze jeugdbeweging.

 

Jan VAN REUSEL
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

(foto © VRT/DeMensen)