Zoek

24 okt - Dokter Jules beloont projecten met 2000 euro

Dokter Jules beloont dit najaar minstens tien lokale jeugdbewegingen met 2000 euro. Tenminste als ze een project uitwerken dat een meerwaarde biedt voor hun groep én de maatschappij. Dokter Jules is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting.

Fonds voor jeugdbewegingen met maatschappelijke projecten

Het project dat je jeugdbeweging indient, moet een maatschappelijke insteek hebben. Je mag het geld dus niet gebruiken voor je gewone werking: het jaarlijkse kamp, spaghettiavondof een herstelling aan je lokaal.

Waar mag je het geld wel voor gebruiken?

  • Aanpassingswerken uitvoeren om een lokaal toegankelijk te maken.
  • Speciale vormingscursussen organiseren voor de leidingsploeg.
  • Een actie opzetten met de buurtbewoners.
  • Je kamp ecologischer en milieuvriendelijker maken.
  • Een initiatief opzetten dat de deelname bevordert van kinderen met een andere culturele achtergrond.

Projecten indienen tot 29 november 2017

Hoe zorg je ervoor dat jouw jeugdbeweging kans maakt?

  • lees de voorwaarden eerst goed na;
  • brainstorm met jouw vereniging over een goed project;
  • dien je project in voor 29 november om 12u.

Begin 2018 laat Dokter Jules weten of jouw project geselecteerd is of niet.

De échte dokter Jules

Dokter Jules bestond echt. Jules Bouts (1927-2011) was niet alleen dokter, maar ook een gepassioneerd hopman bij de scouts van Bree.

In zijn testament liet hij opnemen dat een deel van zijn nalatenschap moest worden gebruikt voor projecten van jeugdbewegingen die een meerwaarde bieden in onze maatschappij.

Met dat geld werd het Fonds Dr. Jules Bouts opgericht dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.

Meer info? www.dokterjules.be
Contact: vragen@dokterjules.be