Zoek

27 okt - Groen licht? Hier fietst een scout!

De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen onderschrijft het pleidooi voor conflictvrije kruispunten. Dat zijn lichtengeregelde kruispunten waarbij kruisende of conflicterende verkeersstromen (auto’s versus fietsers en voetgangers) nooit samen groen krijgen. We ondersteunen hiermee het signaal van een groep bezorgde ouders aan alle overheden en gemeenten in Vlaanderen. We delen deze bekommernis vanuit onze zorg voor veiligheid van scouts en gidsen, kinderen en jongeren die graag onderweg zijn langs Vlaamse wegen.

Daarom tekenen we deze petitie: https://www.conflictvrijekruispunten.nu/initiatief

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be