Zoek

27 okt - vrijwilligerswerk: graag gedaan

Via pers en media circuleren meldingen over mogelijkheidheden om bij te verdienen met vrijwilligerswerk; één en ander zou kunnen leiden tot vergoedingen van 500 tot 1.000 euro per jaar. Het zou gaan om beperkte taakjes op individuele basis tussen burgers of in verenigingsverband.  De berichtgeving over dit statuut is vaag en soms ook tegenstrijdig. Hoewel ook monitoren in jeugdbewegingen hier en daar worden vermeld als kanshebber op deze maatregel, «voelt Scouts en Gidsen Vlaanderen zich hierdoor alvast niet aangesproken als doelgroep». Dat concludeerde onze nationale leiding op haar vergadering van 26/10.

Zoals de voorzitter van Chiro het formuleerde in een opiniestuk, heeft ook het vrijwillig engagement van scouts- en gidsenleiding naar onze leden en groepen eindeloos veel betekenis op zich, zonder dat hier een financiële vergoeding tegenover staat.  Leiding geven in scouting zien we als ‘vrijwilligerswerk’, onbezoldigd en eigenlijk ook onbetaalbaar; terwijl het akkoord rond de te vergoeden prestaties eerder zou gaan over een vorm van semi-arbeid als ‘vrijetijdswerk’. We bekijken verder binnen de sector mee wat de juiste opvatting, relevantie en impact is van deze regeling. We houden je op de hoogte zodra meer heldere informatie beschikbaar is. 

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be