Zoek

04 Jan - Foto’s beveiligd online?

Via pers blijkt dat soms ook beelden van Vlaamse jeugdkampen op criminele buitenlandse websites belanden. We belichten graag de nodige aandacht die ervoor kan zorgen dat het risico beperkt wordt op misbruik van foto’s met scouts en gidsen:

1) Publiceer enkel foto’s van leden wiens ouders daarvoor formeel toestemming hebben gegeven.

2) Post geen foto’s van kinderen of jongeren in ‘kwetsbare’ omstandigheden; situaties die op het terrein leuk zijn, zoals vb. een moddergevecht in badpak, kunnen mooie foto’s opleveren die later misschien - door wie erop staat - als ongemakkelijk worden ervaren. Wees attent en fijngevoelig zodat iedereen zich er OK bij voelt.

3) Deel je foto’s uitsluitend op websites en sociale media die je als leiding zelf beheert en let erop dat de instellingen voldoende privacy bieden (vb. nooit openbaar tonen zodat beelden niet publiek kunnen worden gedownload, enkel toegankelijk maken voor wie zich registreerde via de groep, ... ).

4) Verwijder beelden steeds onmiddellijk wanneer een lid of een ouder dat vraagt.

5) Waak over de reacties en opmerkingen die bij de foto’s worden gegeven; grijp in bij kwetsende conversaties. Hoe strak je instellingen ook zijn, kwaadwillende figuren vinden altijd wel mazen in het net. Met bovenstaande adviezen doe je alvast het nodige om de leden van je groep te beschermen.

Merk je onregelmatigheden, haal dan je beelden offline en meld je bekommernis via politie of http://childfocus.be/nl

Meer tips over veilig internetgebruik:  https://www.mediaopkamp.be/  & https://mediawijs.be/

Blijf samen genieten van het terugblikken op mooie kampherinneringen; blijf tegelijk samen waakzaam voor foute wendingen op het web!


Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be