Zoek

15 mrt - Gegevensbescherming

GDPR? Gegevensbescherming? Je hoorde die begrippen misschien al wel ergens waaien. GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’ en beschermt de gegevens van alle inwoners van de EU.

En ja, je zal er als scoutsleid(st)er ook mee te maken krijgen. Vanaf 25 mei 2018 zal je als groep voorzichtiger moeten omspringen met gegevens van leden en leiding. Er zullen bijvoorbeeld extra vragen gesteld worden bij de jaar- of kampinschrijving.

Vanaf 5 mei mag je op onze website meer concrete en praktische informatie verwachten.

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen vinden we het een goede zaak dat de wetgever werk maakt van de bescherming van persoonlijke gegevens zoals woonplaatsen, gsm-nummers, medische informatie, maar ook foto's en mailadressen. De vorige privacywet die dateert van 1992 bleek ontoereikend in de huidige versnelde communicatietijd.

Te lang waren bedrijven, organisaties en individuen vrij om gebruik én misbruik te maken van data of lijsten die ze her en der, vaak via het internet, verzamelden. Dankzij deze wetgeving zal er veel omzichtiger omgesprongen moeten worden met de verspreiding van private gegevens, waardoor de integriteit van mensen beter wordt beveiligd. In het belang van kinderen en jongeren willen we als jeugdbeweging dan ook zorgvuldig mee inzetten op deze verhoogde waakzaamheid.  

Natuurlijk zal dit proces niet over rozen lopen. Er komen nodige ingrepen en administratieve aanpassingen om ook onze vereniging en haar groepen naar deze wetgeving te schikken.

We zijn ons op dit moment met het nationaal secretariaat aan het inwerken om aan de nodige procedures en regels tegemoet te komen. Tegelijk ontwikkelen we volop materiaal om hiermee ook in je groep aan de slag te gaan. Wij willen ons ertoe verbinden dat tak- en groepsleiding met zo weinig mogelijk administratieve last mee de privégegevens van leden en leiding correct kan beschermen.

De dienst die onze 'gegevensbescherming' opvolgt kan je bereiken via privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be .

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be