Zoek

07 mei - Verslagje verbonds(be)raad 5 mei

Antwerpen, Zeescouting aan de Stroom, zaterdag 5 mei 2018. Onder een staalblauwe lentehemel - op visite bij district Schelde - wordt de aftrap gegeven voor de laatste verbondsraad van dit werkjaar. 120 DC’s, gouwverantwoordelijken en verbondsleiding verzamelden zich voor de ‘algemene vergadering’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Een debriefing van de agenda in vogelvlucht:

De verbondsraad stemde goedkeurend over de indexering van het lidgeld anno 2018-2019 dat komt op € 32,90 of halfjaarlijks op € 16,45. Het verminderd lidgeld blijft onveranderd € 10.

Hoe spel je ‘GDPR’ in scouting? In een presentatie en workshop werd informatie gegeven over de aanpak van gegevensbescherming in Scouts en Gidsen Vlaanderen. In een eerste fase zetten we in op bewustmaking van de relevantie omtrent deze nieuwe wetgeving die ons aller integriteit wil beschermen. Eind mei volgt concrete info in verband met praktische ondersteuning vanuit het nationaal secretariaat om groepen bij te staan op vlak van administratie en verwerking. Volg updates online via onze website: privacy in scouting

Heel wat vorming en input ook op het menu ...

Voorstelling van een brochure met strak stappenplan voor het opstarten van nieuwe scouts- en/of gidsengroepen: Van zot idee tot nieuwe groep

Terugkoppeling vanuit de nationale leiding over de vraag van het GRL-congres ‘Scouting Rules’ naar een kader bij liften met leiding en jins in scoutsverband:

  • Liften onder leid(st)ers kan binnen scouting met als regel: minstens per 2, mits een evenwichtige verdeling, een afgesproken manier om met elkaar in verbinding te blijven, nuchter en met kennis van zowel Speel op veilig als wegcode. Minderjarige leiding moet desgevallend samen blijven met een meerderjarige.
  • Liften blijft verboden voor alle leden; dus ook bij Jins. Minderjarigen zijn voor de wet immers handelingsonbekwaam en vallen daardoor onder een apart beschermingsstatuut. In het licht van organisatie- en toezichtplicht als leiding is het dan ook niet verantwoord om leden al liftend in een kwetsbare of mogelijk onveilige situatie te brengen.
  • Meer info hierover volgt via een apart nieuwsbericht!

Tussen de vele benoemingen binnen verbondsploegen, bekrachtigingen van verkozenen in gouwen of districten en uittredende raadsleden, sprong één vertrek extra in het oog: na twee mandaten als verbondsvoorzitter geeft Simon Smagghe (foto) vanaf komende Herfstontmoeting de fakkel door. Grote waardering werd uitgesproken voor het bijzonder engagement waarmee Simon de voorbije zes jaar aan het roer stond van onze vereniging. “Wees de verandering die je wil zien in deze wereld”, zo richtte hij zich afscheidnemend tot deze raad.  Op volgende verbondsraad van 6 oktober zal een opvolger worden verkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. In afwachting daarvan zal door de verkiezingscommissie een interimaris worden aangesteld die tijdelijk deze functie waarneemt.  

Maar eerst wordt het écht nog zomer met kamp en al!

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be