Zoek

09 May - Tussen school en scouts: tijd van uw leven

Onrust op de banken onder studenten in Gent en Leuven, laat ook de nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen niet onberoerd. Niet omdat de jeugdbeweging zich wil mengen in het breed debat over onderwijsvernieuwing; wel omdat een eventuele herindeling van het academiejaar stevig zou kunnen ingrijpen op de persoonlijke agenda van jongeren, en dus ook op hun buitenschoolse engagementen. Engagementen die bijzonder betekenisvol zijn voor zowel de individuele ontplooiing van de betrokken studenten zelf, als eveneens voor een vereniging of ander breder, sportief of socio-cultureel kader.

Als nationale leiding zijn we namelijk bezorgd om de impact, bij een eventuele herschikkingen in blok- en examenperiodes, op de beschikbare inzet van onze 12.000 jonge mensen in scoutsleiding bij 500 plaatselijke groepen. In het bijzonder de mogelijke beperking op het onderling kunnen afstemmen van elkaars engagement, baart ons zorgen: de verschillende universiteiten en hogescholen hanteren namelijk vaak elk een eigen specifieke kalender.

Het is een bekommernis die we delen samen met collega koepelorganisaties binnen het Vlaamse jeugdwerk. Aangezien de concrete invulling van deze reorganisatie nog verre van rond blijkt, hopen wij – naast uiteraard in eerste plaats de nodige inspraakrondes met studenten – op sectorniveau betrokken te worden bij verdere inschatting van deze planning.

Zodat onze jeugdbewegingen - samen goed voor meer dan een kwart miljoen kinderen en jongeren - er gerust op mogen zijn dat hun leidsters en leiders paraat kunnen blijven ...

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be