Zoek

15 May - Liftregels versoepeld

Mag je als scout of gids liften? Dat werd op het Groepsleidingscongres 'Scouting Rules' in 2017 in vraag gesteld. En nu is er een besluit van de nationale leiding: leiding mag liften als ze onderstaande regels volgen. Voor leden blijft liften binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen een verboden activiteit. 

We begrijpen dat het op het Groepsleidingscongres leek dat ook jins zouden mogen liften onder bepaalde voorwaarden. Maar zoals je hieronder kan lezen was dat niet mogelijk.

Liften bij leden

Op aanbeveling van het groepsleidingscongres onderzochten we of we liften voor leden in scoutsverband konden toelaten, maar we botsten hierbij altijd op de grenzen van de wet:

Minderjarigen zijn voor de wet immers handelingsonbekwaam en vallen daardoor onder een apart beschermingsstatuut. Dat wil zeggen dat wie zorg draagt voor minderjarigen, een aantal dingen in acht moet nemen. Zo is er bijvoorbeeld de 'toezichtsplicht' voor leiding. Dat wil zeggen dat zij de plicht hebben om toe te zien op de veiligheid en het welbevinden van minderjarige leden.

De wetgever kan er dus van uitgaan dat jongeren zich in een kwetsbare positie bevinden als ze liften. Zo zijn er situaties denkbaar waarin jongeren uit dankbaarheid niet durven of kunnen reageren op roekeloos of onverantwoord rijgedrag.

Als leden zonder leiding liften, verlies je het overzicht op de groep en kan je dus je toezichtsplicht niet volbrengen. Je hebt dan namelijk geen controle meer over de groep en kan niet ingrijpen wanneer een chauffeur of andere inzittenden ongepast handelen.

We begrijpen dat liften een uitdagende activiteit lijkt waarbij je nieuwe mensen leert kennen. We zijn er echter van overtuigd dat dit ook in andere, avontuurlijke maar verantwoord georganiseerde, scouteske activiteiten kan.

Liften bij leiding

Het mag als je vasthoudt aan volgende regels:

  • Minstens per 2
  • Zorg voor een evenwichtige verdeling (zoals ervaren en onervaren leiding mixen, assertief en voorzichtig, …)
  • Zorg voor een manier om elkaar op de hoogte te houden van plaats, route of gebruikte voertuig (vb. app's met ‘track-functie’, een SMS doorsturen naar elkaar met gegevens van chauffeur/voertuig,…)
  • Wees je bewust van de wegcode en onze 'Speel op Veilig' (op een autosnelweg en haar op- en afritten is het verboden te liften, ...)
  • Enkel in nuchtere toestand
  • Minderjarigen niet alleen

Meer tips over veilig liften? Check: https://www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be