Zoek

18 jun - Scouting in tijden van kiezen ...

Er komen andere tijden? Verkiezingen staan voor de deur, de campagnes zijn gestart, dat ontgaat geen rode duivel. Maatschappelijk engagement zit in het DNA van scouting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat scouts en gidsen deelnemen aan het huidig politiek debat. Dat het vuur van scouting ook zo in onze samenleving brandend blijft, siert ons; tegelijk waken we er als nationale leiding over dat onze jeugdbeweging vrij blijft van politieke kleuring. Zodat iedereen zich vrij en welkom voelt.

Als organisatie maken we daarom afspraken met werknemers en vrijwilligers die opkomen bij komende gemeenteraadsverkiezingen: zodat de combinatie met hun functie binnen scouting los blijft van belangenconflict; dit conform onze spelregels en arbeidsreglement. We vragen tools, communicatiemedia en de beeldvorming die zij voor handen hebben in hun job of rol voor Scouts en Gidsen Vlaanderen, niet in te zetten of te mengen bij politieke campagnevoering. We willen er samen voor zorgen dat scoutswerk en politiek engagement met de vereiste afstand uit elkaar worden gehouden. Concreet wil dat zeggen dat formele kenmerken van Scouts en Gidsen Vlaanderen (vb. logo en uniform) niet mogen worden gecombineerd met partijlogo’s of slogans op affiches, videospots, fotoshoots, sociale media, enz. Hiermee waken we erover dat de vrijwillige inzet van leiding, het spelplezier van leden en het vertrouwen van ouders gevrijwaard worden van politieke recuperatie.  

We stellen ook dat “een officieel politiek mandaat niet verenigbaar is met een functie in Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Wanneer een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen effectief een dergelijk mandaat opneemt, is hij of zij automatisch ontslagnemend”. Dat is wat Spelregel A9 van ons huishoudelijk regelement zegt over een ‘politiek mandaat’.

We zorgen er met deze richtlijnen voor dat enerzijds Scouts en Gidsen Vlaanderen een partijpolitiek-neutrale vereniging kan zijn waar iedereen welkom blijft met zijn of haar persoonlijk verhaal. Anderzijds hopen we dat geëngageerde werknemers en vrijwilligers mits enkele aandachtspunten hun rol in scouting zo lang mogelijk - tot of na 18 oktober - kunnen blijven meespelen. De voorzichtigheid bij het scheiden van scouting en politiek wil niet zeggen dat eventuele kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezing niet enthousiast zouden mogen getuigen of vertellen over hun tijd bij scouting. Integendeel. We roeren graag een vinger in de pap. Er moet enkel worden vermeden dat persoonlijke scoutsverhalen of beelden, strategisch worden gekoppeld aan het programma of de visie van een specifieke partij. Heb je bij deze aanbeveling verdere praktische vragen of nog advies nodig, aarzel niet contact op te nemen met iemand van onze pedagogische staf via Het Scoutshuis.

Scouting wil voor kinderen en jongeren een oefenterrein zijn tot sociale bewogenheid; vaardig in dienstbaarheid, luidop dromend van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. We komen op voor onze omgeving in een kleurrijk Vlaanderen. Onze missie is duidelijk: dit spel is niet luchtledig, het is vrije tijd die niet vrijblijvend is. Als scouting een bron van inspiratie mag zijn voor verder engagement van jonge mensen, dan willen we die begeestering aanmoedigen; uit welke hoek je bezieling ook waait. We vertrouwen erop dat je de jeugdbeweging van je leven uit de wind houdt van je eigen politieke keuze. 

De verbondsleiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen wil hiermee dan ook iedereen danken voor zijn of haar maatschappelijk engagement, in welk licht dan ook; en succes wensen bij het verhaal dat verder gaat! 

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be