Zoek

25 jul - Water en vuurmaatregelen bij deze droogte.

Zorg goed voor jezelf en elkaar op deze warme dagen. Voorzie een warmteactieplan

We geven je een overzicht van maatregelen rond vuur en watergebruik per regio. Verder krijg je ook wat tips die je best neemt.

Op kamp in Vlaanderen?

Alle info over watergebruik per provincie.

Alle je info over vuur per provincie. 

Op kamp in Wallonië?

Water: Enkel maatregelen in Waals-Brabant: Verboden je auto te wassen of planten te besproeien met leidingwater.

Vuur: Maak geen vuur in bossen. Neem extra maatregelen op je kampterrein. Wees extra voorzichtig in de natuur en blijf op wegen en aangeduide paden.

Tips en maatregelen rond vuur en brand. 

Op 't kampterrein

Twijfel je? Contacteer de lokale brandweer en laat je door hen adviseren. 

 • Leg een zandbed onder je gasvuur, aan.
 • Hou altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water of zand.
 • Doof sigaretten in zand en gooi glas altijd in een vuilbak.
 • Let op met kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval.
 • Parkeer je auto niet in hoog en droog gras als hij nog warm is.

In de natuur

Als je de natuur intrekt, wees alert, blijf liever aan de rand van het gebied en verwittig dadelijk de noodcentrale via 112 bij rook of andere verdachte zaken. 

 • Blijf op de wandelpaden.
 • Parkeer je auto niet boven hoog, droog gras.
 • Neem steeds een gsm mee en noteer het dichtstbijzijnde reddingspunt.

Bij brand 

 • Merk je smeulende rook, probeer deze uit te stampen en verwittig dadelijk 112.
 • Merk je een kleine of grote brandhaard? Breng jezelf in veiligheid en loop haaks op de windrichting weg, verwittig dadelijk 112.
 • Ga ook nadat een brand is geblust niet wandelen op de locatie. De grond is nog warm en er kunnen nog kleine brandhaarden aanwezig zijn.