Zoek

06 Aug - Reactie van scoutsleiding Wetteren op klacht over zgn. uitsluiting wegens autisme

De leiding van de  scoutsgroep Prins Boudewijn uit Wetteren laat - vanop hun kampterrein -  via Scouts en Gidsen Vlaanderen graag een reactie communiceren in verband met het vermeend weigeren van een autistische jongen als lid. 

Terwijl Leander en zijn zus momenteel op kamp zijn met Scouts en Gidsen Prins Boudewijn, barstte een mediastorm rond hem los. In de pers (Het Nieuwsblad 06/08) kaart Leanders moeder aan dat de jongen omwille van veiligheid voor hemzelf, komend jaar niet meer welkom zou zijn binnen de groep; de moeder zou daarop een klacht indienen bij het gelijkenkansencentrum Unia. De geschrokken leiding van de groep meldt aan Scouts en Gidsen Vlaanderen dat : “Leander reeds 4 jaar lid is van deze groep. De groep voorziet nu ‘1 op 1 begeleiding’ voor deze jongen tijdens de activiteiten en het kamp; activiteiten worden ook in de mate van het mogelijke op hem afgestemd. Om de nodige bijzondere zorg gepast te kunnen verlenen, volgde de leidingsploeg een speciale vorming over ‘omgaan met autisme’ en onderhield de leiding tot op heden regelmatig contact met de ouders om Leander goed op te volgen. Ook volgend jaar is Leander zeker nog welkom in de leeftijdstak van 8-11 jarigen”, aldus de leiding van de groep. “Vanaf de leeftijdstak voor 11-14 jarigen ligt het minder evident om die extra aandacht nog te kunnen waarborgen op kamp. Leden nemen in die leeftijdstak immers meer zelf verantwoordelijkheid op, gaan bijvoorbeeld in kleine groepjes zonder begeleiding op dagtocht. Daardoor vreest de leiding dan niet meer de verwachte aandacht te kunnen bieden aan Leander. Op recent huisbezoek werd deze bekommernis in verband met ondersteuning voorgelegd aan de ouders van LeanderDe leiding betreurt dan ook zeer dat de bereidheid en inspanning van hun groep om Leander te laten blijven genieten van scouting, door de moeder zo negatief wordt onthaald.”

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen begrijpen we zeer goed de hoop en verwachtingen van de ouders en hun kind om aan te blijven sluiten bij deze scoutsgroep. Tegelijk begrijpen we evengoed dat jonge vrijwillige leid(st)ers voorzichtig en realistisch het 'draagvlak' van hun ploeg willen inschatten. Die overweging door een leidingsploeg, getuigt volgens ons van veantwoordelijkheidszin en wijst geenszins op een vorm van uitsluiting. Het blijkt voor ons duidelijk dat deze leidingsploeg een inhoudelijk gesprek wil aangaan met zowel betrokken ouders als de jongere zelf, met het oog op een verder lidmaatschap van Leander in hun groep.

Alle kinderen en jongeren die aan scouting willen doen zijn welkom bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen moedigt ‘inclusie’ dan ook aan als algemeen beleid voor 500 groepen, goed voor 82.000 leden; dit naast het spoor van ons specifiek aanbod ‘Akabe’ in 50 van onze groepen voor 1.600 mensen met een beperking. De keuze voor een inclusieve werking veronderstelt, binnen de context van een jeugdbeweging, dat zowel ouders als leden én leid(st)ers zich emotioneel veilig moeten voelen bij de gegeven omstandigheden. Kwetsbaarheid en onzekerheden moeten vanuit alle betrokkenen bespreekbaar blijven met het oog op kwaliteitsvol toezicht en organisatie. 

We hopen in deze situatie op wederzijds begrip om zo samen te zoeken naar een plek binnen scouting waarbij iedereen zich veilig voelt. Onze pedagogische staf volgt dit ook in dat licht mee op.

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be