Zoek

06 Oct - Verbonds(be)raad 6 oktober 18

Het is zaterdag 6/10 als gouw Heide de eerste ‘verbondsraad’ van dit werkjaar ontvangt in ‘Antwerp international School’ te Ekeren. De ruim 100 verzamelde DC’s, gouw- en verbondsleid(st)ers vertegenwoordigen hier alle 500 groepen op onze algemene vergadering, het opperste gezag binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Deze raad bepaalt vier keer per jaar het pedagogisch, beheersmatig en organisatorisch beleid voor onze vereniging. 

Op het menu staan telkens statutaire agendapunten zoals het benoemen van bestuurders, verantwoordelijken in nationale ploegen, bekrachtigen van verkiezingen in gouwen en districten, eventuele aanpassingen van de spelregels en het goedkeuringen van begrotingswijzigingen.

Naast dit formele luik buigt de verbondsraad zich over inhoudelijke materie: zo werd hier het licht op groen gezet voor een ‘ploeg Ecologie’ binnen de nationale werking, werd een aanbod voorgesteld om groepen te ondersteunen bij hun alcoholbeleid, werden internationale events gepresenteerd en werd vorming voor medewerkers in onze structuur gepromoot. Extra aandacht ging naar:

  • Earth Hour’ het initiatief waarbij in de nacht van  30-31 maart de hele wereld alle lichten dooft en ook scouting in het kader van ons jaarthema ‘Minder is Meer’ actie onderneemt 
  • De methodiek ‘Future Proof’ (tool gelanceerd om kwaliteit in groepen te monitoren) 
  • Opstart van het voorbereidend traject naar volgend Groepsleidingscongres 2020; dit driejaarlijks congres adviseert het verbond over de fundamentele beleidslijnen, voornamelijk op pedagogisch en ideologisch vlak. Vorige editie ‘Scouting Rules’ handelde rond regelgeving bij het scouten en gidsen.

Een officieel moment was nog de verkiezing van Pieter Lauwers (foto) als nieuwe verbondsvoorzitter (VV). Hij volgt Simon Smagghe op en zal komende termijn van 3 jaar in deze hoogste functie als vrijwilliger aan het hoofd staan van de structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Samen met Pieter Verberck, ook als vrijwilliger verbondsbeheerder (VB), en Anton Smagghe de verbondscommissaris (VC), die pedagogisch eindverantwoordelijke en gedelegeerd bestuurder is, coördineren deze drie functies in het verbondsbureau de nationale werking van onze jeugdbeweging. Dank gaat ook uit naar Nisse Van Dessel die na de twee mandaten van Simon zorgde voor een ad-interim invulling van de voorzittersrol tot aan deze kiezing. 

Pieter Lauwers (25) groeide op van kapoen tot GRL bij de scouts van Hoboken. In 2016 werd hij districtscommissaris voor Hollebeek (gouw Antwerpen) en startte hij als vormingsbegeleider. Anno 2017 was Pieter een delegatielid bij de  wereld-gidsen conferentie (WAGGGS), in het kader waarvan hij strategische doelstellingen van scouting & guiding mee ontwikkelde. Hij helpt sinds een jaar mee om het Belgische verhaal voor te stellen en uit te dragen tijdens de komende Jamboree van 2019. Bij zijn aantreden als nieuw voorzitter benadrukte hij zijn ambitie om binnen scouting mensen samen te brengen en te verbinden over verschillen heen.

Meer info over deze verbondsraad via gouw of DC; volgende zitting op 15 december.

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be