Zoek

09 Nov - Op zondag 2/12 wandelen wij mee met de klimaatmars!

Op zondag 2 december organiseert de Klimaatcoalitie vzw de Klimaatmars, een vreedzame optocht door Brussel om aandacht te vragen voor klimaatgerelateerde thema’s. En om huidige en toekomstige beleidsmakers aan te sporen tot actie. Scouts en Gidsen Vlaanderen is één van die organisaties die mee de Klimaatcoalitie steunt en zal daarom deelnemen aan de Klimaatmars. Zin om mee op te stappen? Alleen of met je tak of groep? Meer info.

De Klimaatcoalitie (de organisator) is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. Ze willen druk uitoefenen op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en sociaal rechtvaardige samenleving.

De mars wordt georganiseerd naar aanleiding van de internationale klimaattop, een conferentie waar alle leden van het Akkoord van Parijs samenkomen

Wat zijn de eisen van de Klimaatmars?

 • Een spoorverandering naar een economie waar mens en milieu centraal staan in plaats van winst.
 • Een ambitieus Klimaatplan met duidelijke meetbare doelstellingen tegen 2030 en 2050.
 • Tegen 2050 moet 100% van onze energie hernieuwbaar zijn en moet onze economie 100% circulair zijn.
 • Een rechtvaardige transitie die ervoor zorgt dat diegene die het laagst op de sociale ladder staan niet uit de boot vallen.
 • Internationale solidariteit om de zuidelijke landen, die het kwetsbaarst voor klimaatveranderingen, op een humane manier te ondersteunen.
 • België in de voortrekkersrol en dus een versnelling hoger gaan in dit verhaal.


Waarom doet Scouts en Gidsen Vlaanderen mee?

 • We zijn lid van de Klimaatcoalitie, de organisator van de Klimaatmars.
 • Dit jaar is ons jaarthema ‘Minder is Meer’, tegen verspilling van voedsel, energie en afval. Binnen dit jaarthema past de focus van de klimaatproblematiek naadloos. Alle leiding is samen met hun leden welkom bij dit initiatief; een mooie kans voor een bewustmakende activiteit in het teken van ons jaarthema. 
 • Het inzetten op een duurzame en ecologische reflex, is één van de drie nationale pedagogische beleidsprioriteiten. Wereldwijd engageert scouting & guiding zich voor het milieu.
 • We willen over verschillende thema’s over de grenzen heen samenwerken met andere verenigingen en de Vlaamse Jeugdraad. Zij aan zij lopen we de klimaatmars.


Praktisch?

 • Met Scouts en Gidsen Vlaanderen lopen we samen mee in de Klimaatmars in het blok 'jongeren en toekomstige generaties', samen met alle jeugdorganisaties over de taalgrenzen heen. 
 • De mars start om 13:00u aan Brussel Noord. De delegatie met jeugdbewegingen vertrekt als eerste: wij spreken dus vanaf 12:00 uur ter plekke af; de exacte verzamelplaats is aan de Koning Albert II Laan nr. 1 op het kruispunt met Kruidtuinlaan, nabij merto Rogier.
 • Ook je weg naar Brussel Noord doet er toe; de tocht naar duurzaamheid begint thuis of aan jullie lokaal: die kan je registreren op deze website.
 • Dit is een warme oproep aan alle Vlaamse scoutsgroepen,... iedereen mag aansluiten!
 • We dragen allemaal ons uniform; aan alle jongeren wordt gevraagd ook een zonnebril en bandana (eventueel  je scoutsdas) te voorzien.
 • De mars zal ongeveer twee uur stappen zijn tot aan het Jubelpark.
 • Alle federaties van de Scouts en Gidsenbeweging in België (GSB) roepen op om te participeren en nodigen uit om je deelname HIER te melden. 

Sluit aan bij deze wandeling om mee onze ministers wakker te schudden. Patrouillekreten!

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be