Zoek

09 jan - Mogelijke herlokalisering van zomerkampen in door varkenspest getroffen gebied

Sinds de uitbraak van de 'Afrikaanse varkenspest' in de provincie Luxemburg midden september, zijn tientallen besmette everzwijnen gestorven. Deze virale ziekte is erg besmettelijk en dodelijk voor varkens en everzwijnen. Het besmette gebied (omgeving Gaume) wordt afgezet en een bufferzone afgebakend om te voorkomen dat de ziekte verder uitbreidt. De besmette zones deinen nog steeds uit richting Zuiden van het land.

We willen benadrukken dat de varkenspest volgens deskundigen geen enkel gevaar vormt voor de mens. Je kan de ziekte echter wel doorgeven als je in aanraking bent gekomen met een besmet dier, of met uitwerpselen, etc. Gezien het risico van de ziekte, heeft Waals minister van landbouw René Collin, beschermende maatregelen genomen in functie van toegang tot bossen, voederen van dieren, jacht, enz. Kamperen valt echter buiten diens bevoegdheid. De officiële maatregelen i.v.m. jeugdkampen zullen worden genomen door gouverneur Schmitz. Toch zijn er al voorlopige maatregelen die een impact hebben op de zomerkampen.

Voorlopige zones afgebakend

Aanvankelijk werden twee voorlopige zones afgebakend:   het hart van het besmettingsgebied en een bufferzone rond de kern. Deze zones werden nu samengevoegd tot één grote paarse risicozone. Dit in kaart brengen, wordt momenteel verder opgevolgd door gouverneur Olivier Schmitz. Het kan zijn dat deze zone nog aangepast wordt richting zomer (met positieve of negatieve gevolgen).  

Uiteraard wil Scouts en Gidsen Vlaanderen mee deel van de oplossing zijn om verspreiding van het virus in te dijken. We zullen dus ook helpen alle in het getroffen gebied geplande zomerkampen te heroriënteren, mocht dat nodig zijn. Het betreft een tiental scoutsgroepen die in de nu aangewezen risicozones een kamp registreerden; mogelijk stijgt dat aantal nog na deze berichtgeving. Heb je vragen in dit verband, contacteer dan iemand van de stafpermanentie op Het Scoutshuis: 03 231 16 20.

Ons kamp situeert zich in de risicozone (paarse zone)

Spijtig genoeg is er geen keuze: de kampplaats moet geannuleerd worden; dit geldt zowel voor gebouwen als kampterreinen. Geen enkel terrein of gebouw in deze zone zal via het Kampvisum goedgekeurd worden als kampplaats door Scouts en Gidsen Vlaanderen.

In dat geval worden de betrokken groepen via de pedagogische staf, gouw of district bijgestaan om voor het komende kamp een ander terrein te zoeken dat tegemoetkomt aan haalbare voorwaarden zoals periode, capaciteit, prijs en voorzieningen (sanitair, drinkwater, accommodatie, …).

Via de structuur van onze organisatie ondersteunen we alle getroffen lokale groepen in samenwerking met gemeenten, eigenaars en andere jeugdbewegingen een oplossing te vinden voor hun probleem in deze situatie: sommige streken zijn zeer populaire bestemmingen waardoor plaatselijk en tijdelijk schaarste aan infrastructuur of oplopende huurprijzen kunnen ontstaan, maar globaal blijven voldoende locaties beschikbaar om de groepen in deze omstandigheden te depanneren.

Kampterrein annuleren?

Ligt jouw kampterrein in de paarse zone? Contacteer dan de eigenaar van je kampplaats om de kampplaats te annuleren met vraag het betaalde voorschot terug te storten. Kijk na in je contract of er verbrekingsformules in staan. Indien nodig zal het nationaal secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen bemiddelen. Kampterreinen die in de paarse zone liggen, kunnen zich beroepen op overmacht.

Mochten er verdere maatregelen nodig zijn, informeren wij zeker verder. Eén van komende dagen zouden de officiële maatregelen met betrekking tot jeugdkampen bekendgemaakt gemaakt worden, dat bevestigde het kabinet van gourverneur Schmitz. Hou dus zeker onze website in de gaten. Afhankelijk van waakzaamheid en observaties ter plaatse kan/zal de situatie nog evolueren in de volgende periode.Ook in deze observatiezones wordt hinder verwacht op vlak van bostoegankelijkheid; hier kan mogelijk een uizonderingsaanvraag worden ingediend op het kampeerberbod. Samen met de Ambrassade, de Belgische scouts- en gidsenorganisaties en onze collega jeugdbewegingen houden we de vinger aan de pols. Ook de Waalse overheid zou een ‘taskforce’ voorzien om groepen die moeten uitwijken te helpen..

Download hier de overzichtskaart.

 

Groepen die op buitenlands kamp vertrekken, zoeken, vooraleer ze de bossen intrekken, best ook even op waar er in Europa besmettingsgevaar heerst.

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be