Zoek

05 Feb - Sign of the Times?

In lijn met een standpunt in december 2018 van onze nationale leiding, was Scouts en Gidsen Vlaanderen op 5 februari 2019 in Brussel present bij lancering van het klimaatinitiatief en de campagne ‘Sign for my Future’: actie om onze politici te overtuigen van een krachtig klimaatbeleid.

“Een klimaatbeleid vanaf de volgende regeerperiode, dat verzekert dat België CO2-neutraal wordt voor 2050, zodat we de toekomst van onze kinderen en de volgende generaties veiligstellen.” Dat is het doel van ‘Sign for my Future’, een breed gedragen klimaatinitiatief in België, zonder politieke signatuur en zonder commerciële insteek. 

Voor het eerst komen zowel burgers als bedrijfsleven, wetenschap, media en middenveld samen om de volgende federale en gewestelijke regeringen te vragen in de komende regeerperiode werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. 

Sign for my Future in het kort 

Sign for my future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot een brede coalitie van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld, die samen alle Belgen oproepen om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. Dat deze boodschap zich richt tot alle politici in dit land en niet partijpolitiek gekleurd is, blijft voor Scouts en Gidsen Vlaanderen een criterium om ons als jeugdbeweging neutraal op te stellen. In dat licht willen we schouder aan schouder staan met iedereen die op vreedzame wijze onze zorg deelt rond klimaatrechtvaardigheid, los van elke andere overtuiging of principes. 

Concrete vragen van dit project

1. Een klimaatwet: de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België̈ en de tussentijdse doelstellingen vastleggen in de wet.
2. Een investeringsplan: een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan, dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken.
3. een klimaatraad: een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

Onze pedagogische visie 

Scouts en Gidsen Vlaanderen spreekt uitdrukkelijke waardering en steun uit naar alle leden en leiding die zich als scout of gids persoonlijk engageren tot klimaatrechtvaardigheid. Zo formuleerde onze nationale leiding het in januari 2019. We doen dat niet als ecologieactivisten of milieudeskundigen, die we als scout of gids niet per definitie zijn. We zetten deze kritische bril op om leden en leiding uit te dagen tot het vormen van een persoonlijke opinie, om daarrond met elkaar een tegensprekelijk debat aan te gaan, zonder eigen opvattingen aan anderen op te dringen. We doen dat vanuit onze opvoedende doelstelling van scouting: “bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu, in groep en binnen de samenleving”. Dat het klimaatthema nu hoog op de maatschappelijke agenda staat, ontgaat jongeren niet; met een jaarthema als ‘Minder is Meer’ kan Scouts en Gidsen Vlaanderen niet onbewogen toekijken.  We hopen te prikkelen, te inspireren. Niet meer, niet minder. 

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be