Zoek

11 Mar - Stormschade? doe aangifte.

Stormschade? doe aangifte.

Mogelijk hebben lokalen van onze groepen ook geleden onder de hevige wind van de voorbije dagen. In dat geval kan je op basis van de polis 38.126.180 voor Scouts en Gidsen Vlaanderen aangifte van deze schade doen bij Ethias:

Werkwijze

Maak voldoende foto's van alle schade en de situatie ter plekke.
Laat indien mogelijk een PV opmaken. Bij stormschade zonder gekwetsten komt de politie niet altijd ter plaatse, zorg er in dat geval voor dat je zeker het exacte tijdstip noteert op het aangifteformulier!
Doe het nodige om meer schade uit te sluiten. (tenten of shelters met een beschadigd frame breek je af, ..)
Bewaar het materiaal voor eventuele expertise door de verzekering. (Nog niet laten herstellen!)
Maak een raming op van de herstelkosten van het beschadigde materiaal.

Administratie (binnen enkele dagen!

Download het aangifteformulier met polisnummer 38.126.180, vul het digitaal in en mail dit, samen met de foto's naar schadebeheer@ethias.be. (ngl. de opgegeven raming herstelbedrag zal Ethias beslissen of er expertise nodig is).

Ethias bezorgt een dossiernummer aan de leid(st)er van de groep.
Indien expertise niet noodzakelijk is : Ethias vraagt naar gedetailleerde schadebestekken.
Indien expertise noodzakelijk is : Ethias bezorgt het adres van de expert, waarmee de leiding dan een afspraak kan maken.
Samen met de expert wordt de schade bekeken. Hou je eigen raming bij de hand. Het voorgestelde "vergoedingsbedrag" kan je bespreken met je medeleiding voordat je "tekent voor akkoord".
Slechts na akkoord tussen leiding en verzekering kan het materiaal hersteld worden.
Betaalde facturen worden aan Ethias bezorgd.

Formulier aangifte schadegeval

Vragen? Eén adres: verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be