Zoek

21 Mar - Geplaagd door varkenspest?

Het jeugdwerk bakende op federaal niveau een definitieve zone af waar deze zomer geen jeugdkampen kunnen doorgaan. Dat  gebeurde op basis van informatie van ordediensten, overheden en experts.

Volgens onze kampregistratie moeten zo'n 70 kampen van een 40-tal groepen, samen goed voor ruim 3.500 scouts en gidsen, uitkijken naar een nieuwe kampplaats. Ben jij (groeps)leiding van één van die groepen? Dan kreeg je van ons een mail met de vraag om een nieuw kampeercontract te ondertekenen en de nieuwe locatie online te registreren en te melden op varkenspest@scoutsengidsenvlaanderen.be

Districten en gouwen zullen mee nagaan of alle groepen die in de verboden zone een kamp planden, voldoende op de hoogte zijn. Ze zullen getroffen groepen ook zo goed mogelijk ondersteunen om een nieuwe kampplaats te zoeken. Vanuit staf en administratie doen we ook al het mogelijke om iedereen bij te staan.

Hier houden we de vinger aan de pols en delen we eventuele updates of actuele info rond deze crisis.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be