Zoek

04 May - verbonds(be)raad 4 mei 2019

Ze wou wel even met me op vakantie; maar alleen als het naar Blankenberge was ….”  Aldus Clement Peerens: zaterdag 4 mei verzamelden we bij gouw Noordzee voor de 4de en laatste verbondsraad van dit werkjaar. Zo’n 100 DC’s, gouwverantwoordelijke en verbondsleiding vertegenwoordigen hier de 83.500 leden en leiding uit onze 500 groepen. De Verbondsraad is binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw algemene vergadering en opperste gezag in onze jeugdbeweging.

Na bekrachtigingen van verkiezingen in gouwen en districten, werd de dans geopend met een rondje varia:

 • Voorbereiding volgend Groepsleidingscongres op 25 april 2020 
 • Ploeg internationaal waarschuwt: aandacht voor wenselijk tijdige vaccinatie tegen tekenencifalitis bij buitenlandse kampen (Centraal- & Oost-Europa) komende zomer. We delen deze post spoedig via sociale media.
 • Hopper.be: Hopper winkel en jeugverblijven leggen de laatste hand aan een geheel gereviseerde site met nieuwe webshop, online boekingen en heel veel beleving. Go Scout It vanaf 8/4 .... 
 • Jamboree2020.be : een Europees avontuur.
 • Pride: besluit van onze nationale leiding op te roepen tot deelname aan komende Pride; leden en leiding worden uitgenodigd om deel te nemen op aaterdag18 mei vanaf 13:30 in Brussel

Waarna alle aandacht werd getrokken naar lancering van de nieuwe Speel op Veilig : een geheel herziene uitgave van het basiswerk over veilig scouten en gidsen. Deze brochure, herwerkt na vorig groepsleidingscongres ‘Scouting Rules’, bevat belangrijke updates van wetgeving, regels en richtlijnen om mogelijke gevaren bij risicovol spelen in scouting te beperken. Omdat deze informatie essentieel is voor het juist inschatten van activiteiten, zenden we in juni van deze publicatie naar elke GRL 3 exemplaren, waarna gratis beschikbaar via Hopper winkel. Er volgt deze zomer ook een app en online versie die permanent up-to-date zullen zijn. We tuimelen in het leven en gaan op avontuur; blauwe plekken horen daarbij. Als leiding neem je samen met risico’s ook verantwoordelijkheid: weet wat je doet, draag zorg en wees voorbereid …

Hoog op de agenda van deze raad stond de verkiezing van Verbondscommissaris. Na een eerste mandaat werd Anton Smagghe (foto) opnieuw verkozen voor een termijn van 3 jaar als eindverantwoordelijke van het pedagogisch beleid en gedelegeerd bestuurder aan het hoofd van het management in onze organisatie. Staande ovatie.

Applaus ook op alle banken bij de benoeming van Thiana Van Den Bussche tot Internationaal Commissaris voor World Guiding, van Dries SchaumontSanne Baeten en Michiel Suykens als verse voorzitters vij de ploeg Vorming, van Dieter Jacobs als Commissaris Hopper Jeugdverblijven en bij de aanstelling van Helga Van den Bossche tot nieuwe Verantwoordelijke Beheer & Administratie op het nationaal secretariaat. Bij deze gelegenheid werden ook alle leden van het verbondsbestuur voorgesteld, onze Raad van Bestuur.

Wat volgde was een waaier van presentaties en uitwisselingen; een greep uit het menu:

 • Over ‘sterke districten’ en verstevigen van vrijwilligerswerk in onze club.
 • Een overzicht door ploeg Ecologie van acties rond het jaarthema #MinderIsMeer
 • Intro over de ondersteuning door staf en communicatie bij crises en permanenties.
 • Aanloop naar een langetermijnvisie op onze vereniging richting 2030.
 • Help, een nieuwe groep in mijn district!? Over de lancering binnenkort van een campagne over het opstarten van nieuwe groepen: Scouting op de groei
 • Hoe ondersteun je een groep om een alcoholbeleid op kamp te hebben?
 •  'Diversifijn': een tweejarig project waarbij we actief aan de slag gaan met etnisch-culturele diversiteit o.l.v. PAJ (Platform Allochtoon Jeugdwerk). 
 •   Akabe & inclusie: tips rond redelijke aanpassingen en rond hoe van inclusie een succes te maken in reguliere groepen.
 •   Een wijziging van districtsgrenzen in gouw Gent werd ter stemming voorgelegd en goedgekeurd.

Last but not least besliste de verbondsraad om (in lijn met kostenevolutie van o.a. lonen, huurgelden, enz) het jaarlijks lidgeld voor volgend werkjaar 2019 – 2020 te indexeren naar 33,60 €.

Meer over deze VR via je gouw of DC. Volgende zitting op 5 oktober 2019. Maar eerst nog een laatste zoen en dan op kamp!

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be