Zoek

08 May - VC zal geen tweede termijn beginnen

Hoewel op 4 mei herverkozen als verbondscommissaris, besliste Anton Smagghe toch geen tweede mandaat te zullen aanvatten. Een uitzonderlijk en onverwacht ander professioneel aanbod maakt dat hij besloot zijn functie bij Scouts en Gidsen Vlaanderen niet te verlengen na dit werkjaar, “met spijt in het hart” aldus Anton. 

Pieter Lauwers - verbondsvoorzitter - start komende periode de procedure, gericht op de verkiezing van een opvolger door de verbondsraad van 5 oktober 2019. In afwachting zal vanuit het verbondsbestuur al het nodige worden voorzien om de werking en dienstverlening binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen verder te waarborgen. 

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be