Zoek

22 May - #Kiesjong

Op 26 mei trekken we met z’n allen naar de stembus. We mogen maar liefst 3 keer bolletjes kleuren: we kiezen wie op het Vlaamse, federale en Europese niveau de volgende vijf jaar beleid mag maken.

Voor de verkiezingen vertelden we aan de partijen waar wij als Scouts en Gidsen Vlaanderen wakker van liggen en schreef de nationale leiding een memorandum. Een memorandum dat ook aansluit bij de eisen van de Vlaamse Jeugdraad.

Als Scouts en Gidsen Vlaanderen vragen we vooral:

  • Lokalen, ruimte en mobiliteit. Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om jong te zijn. In hun eigen buurt, in de buurt van hun lokaal, en onderweg naar hun lokaal. Daarom vragen we: zorg voor voldoende ruimte voor jeugdlokalen en groene speelruimte. Zorg er voor dat kinderen en jongeren zich veilig kunnen verplaatsen.
  • Participatie en inspraak. Kinderen en jongeren maken zo'n 30% uit van de bevolking. Ze zijn expert in het jong zijn, en denken graag mee over jeugdbeleid. Daarom vragen we: betrek kinderen en jongeren bij het maken, uitwerken en opvolgen van beleid.
  • Op kamp. Elke zomer bezorgen 15.000 leid(st)ers onze leden de tijd van hun leven. Helaas komt daar een hele hoop praktisch geregel bij kijken. Tijd die ze niet kunnen steken in de pedagogische werking. Daarom vragen we voldoende tenten, een goede en betaalbare dienstverlening van het openbaar vervoer en een vergunning voor een kampvuurkring voor langere periode.

Trek je mee de kaart van kinderen en jongeren op 26 mei? #kiesjong!