Zoek

07 Jun - Speel op Veilig : zorgen moet je doen, niet maken.

Het groepsleidingscongres ‘Scouting Rules’ anno 2017 stemde over een update van ‘Speel op Veilig’, op zoek naar actuele inhoud en kanalen. Vandaag stellen we jullie voor: een nieuwe ‘Speel op Veilig’: één van de basiswerken binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Deze nieuwe versie is korter, duidelijker, voortaan verkrijgbaar in boekvorm en als app of webpagina HIER online. Die nieuwe editie valt binnenkort in drievoud als brochure in de bus thuis bij elke GRL ; bij Over en Weer vindt alle leiding een cadeautje dat knipoogt naar de online versie. Via Hopper Winkel kan je gratis extra exemplaren verkrijgen. 

Veiligheid is een werkwoord.

Scouts en Gidsen durven tuimelen in het leven. Risico’s nemen hoort daarbij; blauwe plekken ook. We kijken het avontuur recht in de ogen en leren onze leden omgaan met mogelijke gevaren. Als leiding neem je naast risico’s ook verantwoordelijkheid: weten wat je doet, zorg dragen en voorbereid zijn. Kortom: speel op veilig.

Speel op Veilig schept een kader: het bundelt alle informatie over thema’s die de grootste risico’s vormen in het jeugdwerk. Het geeft handvaten om ouders te tonen dat jullie veiligheid ernstig nemen onderweg met kinderen en jongeren. Het biedt houvast met regels en richtlijnen om per thema en leeftijdstak de organisatie van activiteiten goed in te schatten. En Speel op Veilig informeert je tenslotte over je aansprakelijkheid, toezichtsverantwoordelijkheid en wetgeving als leiding.

Moet je deze bundel vanbuiten blokken? Neen. Gebruik je gezond verstand en heb de reflex om bij activiteiten die te maken hebben met hoogte, water, vuur, verkeer, materiaal, genotsmiddelen of welzijn, even te doorbladeren wat hierover te vinden is in onze Speel op Veilig.

Wat is er veranderd?

 Speel op Veilig is vooral afgeslankt. Na afweging hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en hoe ernstig een gevaarlijke situatie kan zijn, hebben we heel wat kunnen schrappen. En we hebben aanpassingen gedaan die tegemoetkomen aan behoeften en verwachtingen van groepsleiding.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • De regels rond liften. Waar vroeger niemand mocht liften, kan het nu wel voor leiding.
  • Vroeger raadden we af om met kapoenen op tentenkamp te gaan, dat is nu niet meer het geval.
  • Omgaan met alcohol: vroeger was BOB zijn niet gedefinieerd. Nu wel: nuchter zijn betekent geen druppel alcohol gedronken. Daarnaast is het ook een regel dat je een volwaardig non-alcoholisch alternatief voorziet.
  • Het lijstje van gespecialiseerde en niet-verzekerde activiteiten werd aangepast.
  • Dat jonggivers op 2-daagse niet alleen slapen was vroeger een richtlijn maar werd nu een regel. Dat betekent dat je daar als leiding niet omheen kan.

Met dit op zak wensen we allen een spannende beleving toe van scouting; uitdagend op maat van iedereen, gewikt en gewogen zodat elke scout en gids thuiskomt met een heerlijk verhaal. ...


communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be