Zoek

27 Jun - Strenge controles op fuiven

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid controleert het verbod om alcohol te schenken aan -16 jarigen zeer streng en vaak. De boetes lopen hoog op! Organiseer je binnenkort een evenement? Gebruik dan deze checklist! Een paar tips uitgelicht:

  • Gebruik een bandjessysteem (-16, + 16, +18). Je mag een leeftijdsbewijs vragen, ook andere dan de identiteitskaart (bv: rijbewijs, lidkaart, treinkaart) zolang daar een foto op staat . Bezoekers die hun leeftijd niet willen bewijzen, geef je geen alcohol.

Hier gaat het vaak mis. Bandjes op zich niet voldoende. Zorg er ook voor dat medewerkers aan de bar de bandjes controleren.

  • Breng je medewerkers met een barbriefing  op de hoogte van de alcoholwetgeving en beperk ook hun alcoholconsumptie.
  • Voor je imago gebruik je beter geen naam voor je evenement waar je alcoholconsumptie mee aanmoedigt. Een happy hour kan beschouwd worden als 'aanzetten tot alcoholconsumptie' waardoor je aansprakelijkheid groter wordt.
  • Weiger alcohol aan zichtbaar dronken personen.
  • Komt iemand dronken toe? Weiger hem dan de inkom.

Ga ook na welke alcoholregelgeving in jouw gemeente geldt.