Zoek

25 Jul - Vuur tijdens hittegolf

Voor het eerst werd in ons land code rood afgekondigd. We waarschuwden al om extra voorzorgen te nemen voor de hitte; deze tips vind je hier.

Ondertussen geldt in alle provincies in Vlaanderen code oranje. Voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant betekent dit dat je geen vuur mag maken in bossen of natuurgebieden en dat je extra waakzaam moet zijn als je vuur maakt op kamp. Informeer bij het Agentschap Natuur en Bos voor de meest actuele stand van zaken of bij de gemeente of de brandweer.

In Oost- en West-Vlaanderen geldt momenteel een verbod op open vuur. Dit betekent dat je geen vuur mag maken.

In alle provincies in Wallonië wordt gevraagd extra waakzaam te zijn als je kampterrein zich naast een bos of veld ligt. Op woensdag 24 juli werden al verschillende veldbranden geregistreerd. Informeer bij de gemeente of de brandweer als je vuur wil maken en neem extra maatregelen.

Op het kampterrein

-          Leg een zandbed onder je gasvuur aan.

-          Hou altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water of zand.

-          Doof sigaretten in zand en gooi glas altijd in een vuilbak.

-          Let op met kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval.

-          Parkeer je auto niet in hoog en droog gras als hij nog warm is.

 

In de natuur

Als je de natuur intrekt, wees alert, blijf liever aan de rand van het gebied en verwittig dadelijk de noodcentrale via 112 bij rook of andere verdachte zaken.

-          Blijf op de wandelpaden.

-          Parkeer je auto niet boven hoog, droog gras.

-          Neem steeds een gsm mee en noteer het dichtstbijzijnde reddingspunt.

 

Bij brand

-          Merk je smeulende rook, probeer deze uit te stampen en verwittig dadelijk 112.

-          Merk je een kleine of grote brandhaard? Breng jezelf in veiligheid en loop haaks op de windrichting weg, verwittig dadelijk 112.

-          Ga ook nadat een brand is geblust niet wandelen op de locatie. De grond is nog warm en er kunnen nog kleine brandhaarden aanwezig zijn.