Zoek

16 Oct - Foto's beveiligd online?

Een reportage van Pano op één bij VRT (woensdag 16 oktober) behandelde het fenomeen van foto's met kinderen en jongeren die niet-bedoeld en ongewenst circuleren op internationale sites. Soms belanden ook beelden van Vlaamse jeugdkampen of sportclubs op dergelijke criminele buitenlandse websites. Mede geholpen door recente wetgeving en richtlijnen rond GDPR, is leiding zich bewust van mogelijke gevaren op het internet en vertrouwd met nodige zorg voor bescherming van privacy van leden.  We belichten nog graag enkele handvaten om het risico op misbruik te beperken van foto’s met scouts en gidsen; het zijn vuistregels die best ook worden besproken met leden bij afspraken rond al dan niet gebruik van smartphones: 

1) Publiceer enkel foto’s van leden wiens ouders daarvoor formeel toestemming hebben gegeven ; alsook uitsluitend beelden waarmee de betrokken jongeren zelf instemmen.

2) Post geen foto’s van kinderen of jongeren in ‘kwetsbare’ omstandigheden; situaties die op het terrein leuk zijn, zoals vb. een moddergevecht in badpak, kunnen mooie foto’s opleveren die later misschien - door wie erop staat - als ongemakkelijk worden ervaren. Wees attent en fijngevoelig zodat iedereen zich er OK bij voelt.

3) Deel je foto’s uitsluitend op websites en sociale media die je als leiding zelf beheert en let erop dat de instellingen en albums voldoende privacy bieden (vb. nooit openbaar tonen zodat beelden niet publiek kunnen worden gedownload, enkel toegankelijk maken voor wie zich registreerde via de groep, ... ).

4) Verwijder beelden steeds onmiddellijk wanneer een lid of een ouder dat vraagt.

5) Waak over de reacties en opmerkingen die bij de foto’s worden gegeven; grijp in bij kwetsende conversaties. Hoe strak je instellingen ook zijn, kwaadwillende figuren vinden altijd wel mazen in het net. Met bovenstaande adviezen doe je alvast het nodige om de leden van je groep te beschermen.

6) Upload enkel eigen beeldmateriaal! Publiceer uitsluitend beelden die je zelf hebt gemaakt of waarvoor je toestemming hebt van de fotograaf. Op foto's van andere websites berust meestal auteursrecht. Als je dat ongevraagd schendt, kan je dat een fikse duit kosten. Steeds vaker worden zoekmachines ingezet die automatisch het internet scannen op zoek naar onrechtmatig gedeelde beelden. Repost dus niet zomaar wat leuke plaatjes via sociale media of elders online. Ontvang je toch een twijfelachtige boete of schadeclaim in dit verband contacteer dan privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be 

Merk je onregelmatigheden, haal dan je beelden offline en meld je bekommernis via politie of http://childfocus.be/nl

Meer tips over veilig internetgebruik:  https://www.mediaopkamp.be https://mediawijs.be/dossiers/dossier-online-privacy

Blijf samen genieten van het terugblikken op mooie kampherinneringen; blijf tegelijk samen waakzaam voor foute wendingen op het web!


Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be