Zoek

19 Oct - Drieboomkensberg: een halve eeuw gedroomd jeugdverblijf

Feestgedruis zaterdagnamiddag 19 oktober ’19 bij Hopper Jeugdverblijf Driekoomkensberg in Westmalle. Dit scoutsdomein bestaat 50 jaar. Het centrum werd gestart eind jaren ’60, mede in het kader van de toenmalige scoutsactie van VVKS ‘Doen voor Groen!’, om zowel ruimte te creëren voor kampen en vorming in scouting, als om groene zones te vrijwaren in Vlaanderen.  Inmiddels staat het domein als ‘3BB’ in het geheugen gegrift van vele generaties kinderen en jongeren die hier de tijd van hun leven hadden, met hun jeugdbeweging of als bosklassen op schooluitstap. Zo geldt Drieboomkensberg - met vandaag een bezetting van gemiddeld 20.000 overnachtingen per jaar - als pionier en toonbeeld van hoe een hedendaags jeugdverblijf kan worden gerund: veilig én uitdagend voor jonge mensen van nu. Onder het motte ‘Durf te dromen’ geeft Drieboomkensberg aan ook morgen klaar te willen staan voor noden en behoeften van steeds nieuwe groepen jonge wolven op zoek naar avontuur …

Recent ontving 3BB nog een ‘Groene Sleutel’, het internationaal eco-label voor toerisme en recreatie met een bijzondere aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en service. Om dit label te behalen ben je als bedrijf verplicht een duurzame werking op te zetten: zorgvuldig omspringen met water, energie en afval, met oog voor de sociale omstandigheden van personeel en gasten én dit zonder toe te geven op vlak van comfort. Een engagement dat Hopper, het merk van jeugdverblijven van Scouts en Gidsen Vlaanderen,  graag aangaat én volhoudt.  Anno 2020 zet het verblijf extra in op toegankelijkheid van de accommodatie voor mensen met een beperking.

Zo blijft Scouts en Gidsen Vlaanderen met HOPPER  investeren in kwaliteisvolle infrastructuurvoor het jeugdwerk.


Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be