Zoek

19 Nov - Hé, het is oké

Op 20 november is het de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Goe Gespeeld!, een netwerk dat inzet op goe spelen, zet het 31ste kinderrecht (letterlijk) in de verf tijdens de Binnenspeeldag van de stad Lokeren.

Dit 31ste recht is het RECHT OP SPELEN. Kinderen spelen tegenwoordig anders dan vroeger; ze mogen minder buiten, mogen niet vuil worden of mogen geen risico's meer nemen. Goe Gespeeld! gaat daar tegen in en bewijst dat het omgekeerde net het na te streven doel is met een campagne rond 'risicovol spelen': "He, het is ok!"

Er is wat aan de hand

Het rommelt wat in het jeugdwerk, in de kinderopvang of tijdens de vakantiekampen. Organisaties en animatoren komen thuis met verhalen over klachten van ouders en/of buren. Het sluiten van het speelpleintje in Hoboken door geluidsoverlast (Oktober 2018) is maar één van de voorbeelden die tot de oren van Goe Gespeeld! kwamen.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk gaf deze zomer nog een zeepje aan 5000 animatoren met de boodschap "kinderen moeten niet vuil zijn na het spelen, maar moeten het wel mogen". 58% van de jeugdwerkers krijgt soms te maken met kinderen die niet durven meespelen omdat de kleren niet vies of nat mogen worden. Grote jeugdbewegingskoepels merken dat het avontuurlijk of risicovol spel  afneemt, uit angst voor klachten of ongevallen.

We zetten het letterlijk in de verf!

De partners van Goe Gespeeld!* zijn daar waar er kinderen zijn of waar er over kinderen gesproken wordt. Het omvat de grote jeugdbewegingkoepels, opvoedings-ondersteunende instanties, organisaties gelinkt met kinderopvang en scholen, en zij die strijden voor de natuur. Ze maken samen van de wereld één grote speelplek.

Samen zetten zij zich achter het éénendertigste kinderrecht. Het recht op spelen. En dat is nodig. Het onderzoek van Kind en Samenleving, dat ze in 1983 en 2008 deden en in 2019 hebben herhaald, toont aan dat kinderen voor de helft minder buiten spelen dan vroeger. De resultaten van 2019 zijn nog niet volledig binnen, maar voorspellen nu al niet veel goeds.

"En net daar moeten we tegen in gaan" zegt Tine Bergiers, Voorzitter van Goe Gespeeld!." Met alle partners van het Goe Gespeeld!-netwerk trekken we vandaag, meer dan ooit, aan de alarmbel. Het is  wél oké om kinderen te laten vuil worden, om kinderen risico's te laten nemen en om kinderen het avontuur te laten opzoeken. Ze leren er ongelooflijk veel van en het maakt hun kindertijd des te plezanter."

Onze campagne: "hé, het is ok"

De campagne omvat verschillende posters, elk met een focus op een ander soort activiteit of speelplezier. Zo zegt Kind en Gezin bijvoorbeeld dat het wel ok is om vuil te worden tijdens het spelen, zegt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk dat kinderen wél met hamers en zagen aan de slag kunnen gaan en Agentschap Natuur en Bos verklaart dat het helemaal ok is om in het bos te ravotten. Allemaal zaken die kinderen maar al te vaak worden verboden.

Spelen is belangrijk. Spelen is wat kinderen doen. Het is dan ook aan de maatschappij om er voor te zorgen dat kinderen daar alle kansen toe krijgen. Van goe spelen worden kinderen zelfstandiger, www.goegespeeld.be moediger en staan ze vol zelfvertrouwen in het leven. Goe, zonder d, want spelen is ook nooit af...

Of 't is met een hoek af.
Een kind dat leert dat het wél met zijn fietsje van steile berg afkan. Het kind dat leert dat het wél over het beekje geraakt via de omgevallen boom,... Dat zijn de kinderen die leren dat het leven vol kansen zit en ze het zelf in handen hebben.

"Het vergt moed om jouw 6-jarige in de handen van een 16-jarige te geven op het speelplein of op zondag op de scouts. Het kijken naar een kind dat zijn eigen grenzen verlegt door hoger dan ooit in een boom te klimmen vraagt heel wat vertrouwen van ouders en/of de begeleiding. Maar het kind zo'n vertrouwen geven, zorgt voor een boost in het zelfvertrouwen van kinderen." Verklaart Tine van Goe Gespeeld!

Spelen moet met een bult en buil kunnen. Ongelukjes gebeuren en daar leert zowel het kind als de begeleider uit. Op het einde van de dag onthoudt het kind het avontuur en niet de gescheurde broekspijp en geschaafde knie. Plakker er op en hup, terug de wijde wereld in!

 'Scoutmoedig' draagt Scouts en Gidsen Vlaanderen dan ook uit: hé het is OK om eens uit de bocht te gaan ...!

 

*Goe Gespeeld! is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), de Ambrassade, Kind & Samenleving, Chirojeugd Vlaanderen, KSA, KLJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Springzaad, Goodplanet, de Gezinsbond, Infopunt Publieke Ruimte, Multimove – Sport Vlaanderen, Natuurpunt, het Kinderrechtencommissariaat, Bosplus, Vlaams Instituut Gezond leven, Bataljong, Agentschap Natuur en Bos (ANB), Departement Jeugd Cultuur en Media, Uit de Marge, Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), Klasse, Trage Wegen, het Vlaams Architectuurinstituut, Vereniging Ruimtelijke Planners, Kind en Gezin, Expoo, Moev, de Arteveldehogeschool – Replay Toddler, Speelmakers, GO! Onderwijs en Jantje Beton. 


communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be