Zoek

03 Dec - solidair bij Buitenspeeldag; bezorgd om besparing op jeugdwerk

De huidige onrust omtrent besparingen door de Vlaamse Regering ontgaat wellicht niemand.  Erkende gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties en werkingen voor kinderen of jongeren met een beperking, worden vanaf 2020 geconfronteerd met 3% besparing op hun werkingsmiddelen. Op bovenlokaal jeugdwerk, waaronder jeugdverblijven, koepeloganisaties zoals voor jeugdhuizen en werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren, wordt 6% besnoeid.

De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen deelt de bezorgdheid omtrent deze aangekondigde besparingen en wil solidariteit tonen met het gehele middenveld, in het bijzonder met initiatieven waar jonge mensen, los van achtergrond en ongeacht hun mogelijkheden, zichzelf mogen ontplooien. Dit vanuit de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Als grote jeugdbewegingen gaat de bekommernis in de eerste plaats uit naar kleinschaliger projecten en experimenteel jeugdwerk waarop de bezuiniging vanuit Vlaamse middelen ernstige impact kan hebben op hun actuele kwaliteit en bestaan.

Scouts en Gidsen Vlaanderen zet daarom samen met collega jeugdbewegingen de schouders onder de extra Buitenspeeldag die op woensdagmiddag 4 december het jeugdwerk actief en dus op z’n sterkst wil tonen. Scouting is dan op zijn mooist in uniform: zo maken scouts en gidsen - samen met anderen met een hart voor jeugd - hun hoop en zorgen, hoorbaar en zichtbaar van 13 tot 16 uur aan Centraal station in Brussel.

Met de oproep tot deelname aan deze Buitenspeeldag als actie vanuit de jeugdsector binnen de week vol VuurWerk, geeft Scouts en Gidsen Vlaanderen mede uitdrukking aan de gedeelde verontwaardiging zoals die ook door de Vlaamse Jeugdraad werd geformuleerd.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be