Zoek

03 Jan - Aangifte verzekering verandert op 1 maart

Vanaf 1 maart verandert Ethias hoe je aangifte doet na een ongeval met lichamelijke schade of Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA).
Je kan vanaf dan enkel aangifte doen via digitaal ingevulde pdf. Zowel de handgeschreven papieren aangifte als het extranet verdwijnen dus.
Ethias wil het openen van een dossier en het toekennen van een dossiernummer versnellen.

Wat moet ik dan als leiding doen?

 • Zorg altijd eerst voor de eerste en meest dringende hulp!

Naar de dokter

 • Ga naar de dokter of spoedarts en laat deze tijdens de consultatie ook het geneeskundig getuigschrift invullen.
 • Ga naar de apotheker en koop de nodige medicatie/verzorgingsmaterialen. Vraag aan de apotheek een bvac-attest (= een super gedetailleerd kasticket afgestemd met de verzekering). Hou alle bvac-attesten en andere kastickets goed bij.

Als de ouders de kinderen ophalen

 • Vraag het betaalde bedrag van dokter en apotheker terug aan de ouders en geef hen daarna ook alle bvac-attesten en andere kastickets.
  Het ingevulde geneeskundig getuigschrift hou je zelf bij, want dat steek je als bijlage bij de aangiftemail.
  Leg de ouders uit hoe de terugbetaling verloopt.

  Het verloop van de terugbetaling:
  • In eerste instantie betaalt de mutualiteit een deel van de gemaakte kosten terug aan de ouders. Ze krijgen daarna een "verschilstaat" (= het verschil tussen de betaalde kosten en de terugbetaalde kosten door de mutualiteit).
  • Na aangifte van het ongeval door de (groeps)leiding stuurt Ethias de ouders binnen de 24u een dossiernummer toe.
  • Ethias voorziet voor "de rest" van de kosten een terugbetaling indien het schadegeval en de kosten beantwoorden aan de polisvoorwaarden van onze ledenpolis.
  • Bij voorkeur bundel je alle kosten in één zending aan Ethias, vermeld steeds het dossiernummer!
   De terugbetaling aan de ouders gebeurt nadat zij de kosten hebben binnen gebracht.
   Dit is de reden waarom je de ouders het geld moet terugvragen van de gemaakte kosten. Anders moeten de ouders achteraf nog terugbetalingen doen aan de groep. En da's omslachtig.

Doe aangifte = een taak voor de (groeps)leiding!

Nog vragen?

Neem dan contact op met verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be  of bel even (tijdens kantooruren) op 03 231 16 20.