Zoek

14 Feb - Stormschade? Doe aangifte

Hebben jullie schade geleden door de storm van afgelopen weekend? Doe dan op basis van de lokalenpolis van Scouts en Gidsen Vlaanderen aangifte bij Ethias.

Werkwijze

 • Maak eerst voldoende foto's van de schade.
 • Het is het best dat je een proces-verbaal laat maken door brandweer of politie. Maar die komen bij stormschade zonder gekwetsten niet altijd ter plaatse. Zorg er in dat geval voor dat je zeker het exacte tijdstip noteert.
 • Doe het nodige om meer schade uit te sluiten. Breek bijvoorbeeld tenten of shelters met een beschadigd frame af. Of timmer een deur of venster dicht.
 • Herstel dus nog niet meteen alle schade. Bewaar het beschadigde materiaal voor eventuele expertise door de verzekering.
 • Laat een raming opmaken van de herstelkosten.

Administratie (binnen enkele dagen!)

 • Download het aangifteformulier.  Vul het digitaal in en mail het samen met de foto's naar schadebeheer@ethias.be. Afhankelijk van de opgegeven raming van het herstelbedrag, beslist Ethias of er expertise nodig is.
 • Daarna bezorgt Ethias jullie een dossiernummer. Gebruik het altijd in de verdere communicatie.
 • Als er geen expertise nodig is, zal Ethias gedetailleerde schadebestekken vragen. Als er wel expertise nodig is, bezorgt Ethias je het adres van de expert waar je dan een afspraak mee kan maken.
 • Als de expert de schade komt bekijken, hou je je eigen raming best bij de hand. Bespreek het voorgestelde vergoedingsbedrag met je medeleiding voor je 'voor akkoord' tekent. Hebben jullie vragen bij het bedrag, neem dan contact op met verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be
 • Pas na akkoord tussen leiding en verzekering kan het materiaal hersteld worden.
 • Bezorg betaalde facturen aan Ethias.

Vragen? Eén adres: verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be