Zoek

12 Mar - Corona? Scouting ter plaatse rust tot 3 april!

Een duidelijke boodschap in verband met de corona-epidemie & scouting: er wordt gevraagd om alle activiteiten van Scouts en Gidsen Vlaanderen on hold te zetten, alvast tot en met 3 April. Dit werd overeengekomen met alle nationale koepelorganisaties voor het jeugdwerk in Vlaanderen in nauw overleg met Vlaams minister Dalle voor Jeugd. We namen hierbij de volgende zaken in overweging: het belang van kinderen en jongeren, het vergemakkelijken van deze moeilijke beslissing voor jongeren, vrijwilligers en organisaties, de kernwaarde van het jeugdwerk om goed zorg te dragen voor elkaar en onze competentie om flexibel en wendbaar te zijn als jeugdwerk. Deze nadrukkelijke vraag geldt voorlopig tot begin april. De situatie wordt voortdurend gemonitord. 

Deze maatregel is ondubbelzinnig: alle geplande activiteiten, tochten, spelen, weekends, feesten, enz. dienen te worden geannuleerd tot begin april, zoals ook de federale regering oplegt. We verwachten dat onze groepen deze afgelasting mede communiceren naar leden en ouders en rekenen daarbij op veel begrip van de hele omgeving.  

In lijn met de door de Veiligheidsraad afgekondigde regel alle recreatieve activiteiten af te schaffen, worden ook initiatieven zonder leden, met enkel leiding (zoals groeps- districts- en gouwraden) gecancelled.  

We volgen als nationaal secretariaat mee op en updaten hier wanneer er meer nieuws is voor scouts en gidsen. Ook te volgen via onze Facebook, Instagram en Twitter. Hieronder vullen we richtlijnen en adviezen aan naargelang de omstandigheden.

We realiseren ons dat deze wending onaangenaam is maar het lijdt geen twijfel dat wij hier als jeugdbeweging een voorbeeldfunctie hebben én tegelijk de vindingrijkheid om komende periode toch als scouts en gidsen warm, leuk met elkaar in verbinding te blijven.

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

 

Moet je bestellingen of reservaties annuleren omdat je activiteit of weekend niet meer kan doorgaan?

Contacteer dan zo snel mogelijk de leveranciers en/of uitbater van je weekendplaats of feestzaal. Probeer onderling een regeling te treffen:

  • Kan de activiteit (zonder kosten) verplaatst worden naar een nieuwe datum?
  • Kan er een financiële regeling getroffen worden voor reeds betaalde goederen/diensten? 
  • Zet (nieuwe) afspraken duidelijk op papier, zodat er nadien geen discussie over kan zijn.

Nog enkele tips:

  • Bekijk aandachtig de annulatievoorwaarden van je contract(en).
  • Heb je al kaarten verkocht voor je evenement? Betaal deze dan zo snel mogelijk terug.

Heb je nood aan ondersteuning bij je contracten? Stuur ons dan een bericht via beheer@scoutsengidsenvlaanderen.be